Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i åk 1

Skapad 2020-08-28 12:38 i Vasaskolan Ludvika
Teknik åk 1
Grundskola 1 Teknik
Vi kommer nu att lära oss om vad teknik är! Vad är teknik? Och var finns teknik i vår vardag? Detta är något vi kommer att undersöka samt hur några vardagstekniska föremål har utvecklats.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Ur kursplanens syftesdel kommer eleverna att arbeta med följande:
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vad är teknik?

 • Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor.
 • Vi ska ta reda på hur några tekniska lösningar har förändrats.
 • Vi ska ta reda på hur olika uppfinningar har bidragit till att förändra världen.

 

Centralt innehåll

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska samtala och diskutera om teknik. 

 • Vi ska se på filmer om teknik

 • Vi ska samarbeta kring teknikfrågor och göra enklare undersökningar av tekniska föremål.

 • Vi ska konstruera enkla tekniska föremål.

 • Vi ska dokumentera i form av skisser, enkla texter och bilder.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Kunna med enkla meningar eller beskrivningar redogöra för några teknisk lösning
 • Delta vid undersökningar och byggandet av tekniska föremål.

 

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att undersöka några tekniska föremål. 
 • Din förmåga att ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
 • Din förmåga att delta i samtal om teknik.
 • Din förmåga att föra enkla resonemang om teknik tillsammans med andra.
 • Din förmåga att genomföra enklare undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk

 • Tk
 • Tk
 • Tk
 • Tk
 • Tk
 • Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: