Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och tecken i Babblarnas värld.

Skapad 2020-08-28 12:43 i Sjöhagens förskola Norrtälje
Förskola

Innehåll

1. MÅLOMRÅDE

Generativ fråga: 
Vilka språk och tecken finns i Babblarnas värld? 

Syfte: 
Vi vill att barnen ska få utveckla språket på ett lustfyllt sätt genom babblarna. 

Att barnens på ett lustfyllt och lärorikt sätt får möta Babblarnas egenskaper kopplade till läroplanen

 

Mål ur Lpfö 18: 

Omsorg, utveckling och lärande. 
- Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och kommunicera med andra i olika sammanhang.
- Förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Många av barnen visar stort intresse för babblarna, Dans och musik. Barnen uttrycker genom kroppsspråk, tal och ljud att dom vill ha babblarna spelet för att titta på bilderna och benämna figurerna. De kommunicerar även att de vill lyssna på babblarna böcker vi polyglutt.  

Specifika mål

Förståelse:

Att man kan kommunicera med stöd av TAKK 

 

Förmågor:

Att göra sig förstådda, kommunicera med pedagoger och varandra

Tecken som stöd.

 

Begrepp :

Babba

Bibbi

Bobbi 

Dadda 

Diddi

Doddo

 

Arbetslagets förhållningssätt: 

Vi ska vara medforskande pedagoger som erbjuder många olika tillfällen till språkutveckling, vara närvarande och sätta ord på det barnen gör. 

Vetenskaplig grund:

Vi ska arbeta mycket efter den proximala utvecklingzonen i samspel med barnet. I den proximalautvecklingszonen ger pedagogen barnet stöd och möjlighet att förstå kunskap eller företeelser som barnet ännu inte klarar på egen hand. Vart efter som barnet klarar mer själv tar pedagogen bort stödet och barnet kan förstå och genomföra dessa kunskaper och företeelser även på egen hand. 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Pedagogerna känner till Babblarna väl, vi läser in oss på vilka målområden alla babblarna är kopplade till och babblarna Specifika personligheter. 
språkutveckling 

2. UTVÄRDERING

Kriterier: 

Utvärderingssätt: Genom barnens lärloggar, matrisen och våra reflektions protokoll. 

3. AKTIVITETSPLAN

Aktiviteter: Vi startar med att introducera Babblarna en i taget, samtidigt tecknar vi deras persontecken, färg och vad de är intresserade av. 

veckans tecken. 

Babbasbokpåse - där barnen får ta med sig bok hemifrån som vi tillsammans läser och samtalar om på förskolan. 

bilder på väggarna på det vi gjort för att inspirera barnen till reflektion och att samtala kring bilderna.

 

Uppföljning: 

Formativ uppföljning: genom reflektioner, matriser och 

Lärmiljö: Vi tänker oss en avskalad miljö med få färdiga leksaker, som utformas utifrån barnen under projektets gång.

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Reflektionsfrågor

Vad har hänt sedan förra gången?
Vad har vi gjort? Vad har vi sett?
Reflektioner
Hur gick det? Varför blev det så? Hur reagerade barnen på det vi gjorde? Vad fångade barnen? Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning? Hur fungerade lärmiljön som stöd för processen? Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften? Vilka strategier använde barnen? Vilka barn var delaktiga? Vilka reflektioner gjorde barnen? På vilket sätt bidrog vi pedagoger till barnens lärande?
Vilket lärande ser vi?
Vad är det barnen försöker förstå? Vad verkar de vilja undersöka? Vad vill vi som pedagoger att barnen ska förstå? Arbetar vi mot de mål som är uppsatta? Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?
Hur går vi vidare?
Vad och hur ska vi utmana? Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen? Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen? Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen? Vilka fakta behöver vi pedagoger söka för att komma vidare? Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga? Vilka arbetssätt och förhållningssätt ska vi använda? Vilka kunskaper behöver vi pedagoger för att kunna utmana barnen vidare?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: