👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 2

Skapad 2020-08-28 13:07 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F – 3 Teknik
Varför har vi teknik? Vi lär oss om hur tekniken kan lösa viktiga behov i vår vardag, hur tekniken har förändrats över tid samt hur vi använder teknikens arbetssätt för att skapa egna konstruktioner och vilka material och redskap som kan användas.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska få lära dig:

 • hur föremål i vår vardag är anpassade efter människans behov och hur de har förändrats över tid 
 • tekniska lösningar som innehåller digital teknik, som t.ex datorn
 • några tekniska lösningar där människan har härmat naturen
 • några vardagliga föremål där vi använder enkla mekanismer
 • enkla ord och begrepp för att samtala om tekniska lösningar
 • tillämpa teknikens arbetssätt för att göra enkla konstruktioner 
 • göra enkla skisser av konstruktioner och dokumentera ditt arbete 
 • använda olika material vid eget konstruktionsarbete 

Så här kommer vi att arbeta

 • se filmer, läsa texter och lyssna på texter om enkla tekniska föremål och lösningar 
 • testa och upptäcka olika materials egenskaper och hur materialen kan sättas ihop
 • göra konstruktioner med hjälp av olika material 
 • göra enkla skisser av konstruktioner som dokumentation 

Bedömning

Du ska visa att du:

 • kan ge exempel på några vanliga tekniska lösningar i vardagen och där människan härmat naturen
 • kan beskriva hur några föremål i din vardag är anpassade efter människans behov samt hur dessa har förändrats över tid
 • kan göra enkla konstruktioner  
 • kan göra enkla dokumentationer av ditt eget arbete med hjälp av skisser

genom: 

 • aktivt deltagande på lektionerna
 • samtal om olika tekniska vardagsföremål  
 • redovisning av skisser och konstruktioner 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3