Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svanen. Terminen har börjat med workshop i augusti

Skapad 2020-08-28 13:44 i 093501 Förskolan Stjärnhuset Stockholm Norrmalm
Förskola
Under det kommande pedagogiska året på Johannes Förskolor fortsätter vi arbeta med vårt gemensamma tema - Hållbara relationer till varandra, värden och Världen

Innehåll

Tid: AUGUSTI

Vi startade upp terminen i augusti med workshop för pedagogerna. Därefter började vi arbeta workshopbetonat med barnen.

Här är våra tankar i början på terminen:

Vi planerar gå ut till närmiljön med barnen och plockar pinnar. Vi ska fortsätta jobba med pinnarna genom att tittar på dem, känna och lukta på dem. Vi tittar vilken form pinnarna har och samtalar om det. Hur känns en pinne - är den slätt, vass, taggig eller mjuk?                                                                                                                                                                                      Vi försöker spegla pinnens form med våra kroppar. Vi ska också röra oss med pinnarna: snurra och dansa.                                  På förskolan ska vi göra skuggor med hjälp av pinnarna. 

Barnen får lägga "sina" pinnar i ett mönster. Vi ska klistra det på en liten tavla, dvs vi skapar "en dansade tavlan" för varje barn. Vi försöker tillsammans återge rörelsen från tavlan.

Tavlorna sätter vi upp i naturhörnan, vi ska återkomma till dem ofta och göra rörelser från tavlorna.

Som utveckling av detta kan vi samla fler pinnar och ha dem på avdelningen och arbeta med dem: Det blir matematik (sortera, titta på formen och storlek), väga, fysik (flyta på vatten, flyta/sjunka, rulla, snurra, falla, balansera, glida), kemi (blöt, fryst pinne), bild och form (måla, klistra), 

Vad kan man göra med en pinne/pinnar? - det är något vi ska försöka komma fram till, tillsammans med barnen, och vi hoppas på att barnen kommer med idéer och ger oss vägledning här, alltså vi ska titta på pinnar med "barnens ögon" och lära av varandra.

Här är koppling till läroplanen:

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

 

 

 

 
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: