Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk SVA åk9 HT20: Skrivregler och grammatik

Skapad 2020-08-28 14:00 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ur läroplanen för grundskolan 2011: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Grammatik och skrivregler

Vi inleder terminen med att knyta an till det skrivande vi arbetade med under vårterminen i åk 8. För att kunna producera tydliga texter som är lätta för mottagaren att förstå är det viktigt att man följer svenska skrivregler. Däribland ingår kunskap om den svenska grammatiken, skiljetecken, förkortningar, sammansatta ord särskrivning. Dessutom kommer vi stärka dina kunskaper i att behärska skiljetecken. En bonus i detta arbete är att du samtidigt stärker ditt ordförråd och förmågan att använda orden på olika sätt och i olika sammanhang. Vi kommer fokusera särskilt på att stärka ditt ämnesrelaterade ordförråd under momentets gång.

Arbetsgång vecka 35-39

Vecka 35 

 • Presentation av momentet.
 • De 9 ordklasserna - göra en instruktion till en varsin ordklass i en för gruppen gemensam powerpoint
 • Repetera Substantiv, adjektiv och verb

Vecks 36

 • Pronomen och Prepositioner
 • Adverb, konjunktioner och interjektioner
 • Satsdelar (subjekt, predikat, indirekt och direkt objekt)

Vecka 37

 • Huvudsats och bisats
 • Skiljetecken
 • Förkortningar

Vecka 38

 • Repetition - träna till provet

Vecka 39

 • Måndag: Repetition - träna inför provet
 • Onsdag: Prov
 • Fredag: Schemabrytande aktiviteter

Metod och arbetssätt

 • Genomgångar där vi analyserar momentets olika delar tillsammans
 • Instruktionsfilmer
 • Analysera ord, satser och meningar
 • Analysera texter
 • Övningsblad
 • Grammatikövningar digitalt (www.elevspel.se, www.digitalasparet.se
 • Kahoot - Testa dina kunskaper

Examination

Skriftligt prov onsdag vecka 39.

Uppgifter

 • Instruktion uppgift ordklasser

 • Instruktionsfilmer ordklasser och satsdelar

 • Träna på grammatik och skrivregler på nätet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Grammatik och skrivregler

F
E
C
A
SKRIVA TEXTER
Skiljetecken
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med utvecklad textbindning och relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med välutvecklad textbildning och väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Skriva texter
Grammatik
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med utvecklad textbindning och relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med välutvecklad textbildning och väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: