👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det handlar om skogen..... 2020/2021

Skapad 2020-08-28 14:20 i Tvets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi arbetar med skogen och våran fina natur......

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Hela förra året arbetade vi med skogen som tema, vi har en fantastisk utemiljö med våran skog alldeles inpå oss. Skogen är en fantastisk plats att få vara på och i, att få utforska, undersöka och möta naturen på glädjefullt sätt. Genom temat SKOGEN får barnen möjlighet att utforska skogen med kroppen och alla sina sinnen. Allt spännande man kan hitta under stenar, i mossan och under buskar och träd. Vi har ju lärt känna en del av våra djur som Älgen, Haren, Igelkotten, Rådjuret, Ekorren och Musen och fler kommer vi att lära känna, vi lär oss att smyga och vara rädda om vår skog. Med hjälp av vår fantasi kommer vi att träffa troll och älvor i sagans värld som alla finns i skogen.....Ja vi kommer att få uppleva många äventyr tillsammans så häng med på vår resa genom sagan, sången, skogen och trollens rike..... 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • - bjuda in varandra i leken
  - erbjuda varandra hjälp när det behövs
  - sätter ord på sina känslor
  - våga säga stopp när man inte vill
  - delar med sig

Målet når vi genom att.. 

- vi som pedagoger kan visa genom ord och handling att vi lyssnar och respekterar varandra 

- vi förstår och sätter ord på individens känslor.  

- vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och samarbeta.

- vi utgår ifrån att alla är lika mycket värda och behandlar alla lika.

- vi använder oss av kompisböckerna för samtal och reflektion tillsammans med barnen  

Omsorg och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- visa igenkänning för sagor, ramsor och sånger 
  


Målet når vi genom att

- vi arbetar med digitala verktyg för att berätta sagor, lyssna på musik och projicera lärmiljöer

- använda oss av böcker, sagopåsar, handdockor och rollspel

- använda oss av ett medforskande förhållningssätt


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- använda och förstå innebörden av begreppet prepositioner
- urskilja antal, längd, mönster, ordning, tal och former


Målet når vi genom att

- använda oss av rutinsituationer som mat, samling, på- och avklädning
- lek inne och ute

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- visa ökad kunskap kring olika djur och växter i skogen
- visa hänsyn och ta ansvar i skogen för djur och natur (allemansrätten)
- få intresse för skogen och naturens material och möjlighet att skapa och fantisera kring naturens material. Få använda alla sinnen i möten med skogen.

Målet når vi genom att

 

 • - Prata om olika djur
 • - Använda olika djurappar för att kunna synliggöra djuren mer
 • - Låna böcker från biblioteket om djur (boklådor)
 • - Lekar, sånger och sagor som är kopplade till djur 
  - Handdockor 
 • - barnen hittar och använder de nya lärmiljöer vi skapar
 •  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

-  använda sin kreativitet och uppfinningsförmåga i lek och samling m.m.

Målet når vi genom att

- Samla naturmaterial och återbruk för skapande.
- Skapa sagor tillsammans, med figurer som vi byggt.
- Skapa lärmiljöer tillsammans med barnen både inomhus och utomhus.
- använda oss av olika uttrycksformer som skapande, sagor, sånger och dramatisera

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- förstå hur deras handlingar påverkar andra vuxna och barn
- uttrycka vad de vill i olika situationer
- värna om miljö och material
- städa efter avslutad aktivitet

Målet når vi genom att

 

 • - alla (barn och vuxna) hjälps åt att ta hand om våra miljöer och material både inne och ute

  - ge barnen förutsättningar för detta genom att ha tydliga bildstöd på materialet.

  • - ge barnen stöttning vi städning exempelvis nu städar vi alla gula legobitar eller ge en sak i taget och ställa på rätt plats

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

Ja, vi har sett att barnen är hjälpsamma mot varandra, sätter upp STOPP handen eller gör tummen upp för att visa vad dom vill. Dom kan sitta ord på sina känslor och tala om hur dom känner och varför dom är t.ex ledsna, vi har sett att dom är bra på att berätta för oss pedagoger. Dom är väldigt goa mot varandra och vill dela med sig och bjuder in varandra i leken. Vi ser att barnen är duktiga på att hjälpas åt och städar när vi säger till. Vi sorterar och lägger varje sak på rätt plats.

Vi ser att barnen är nyfikna och delaktiga i vårat bildstöd som vi varje dag använder vid samlingen "hur ser vår dag ut"

Vi ser också att barnen är duktiga på att hjälpa till och plocka in våra saker när vi är utomhus och leker.

Genom att vi har arbetat med färre barn i grupperna så ser vi varje barn och kan följa upp om det är något som händer. Vi har ju också arbetat mycket med våra rutiner och både barnen och vi pedagoger kan känna trygghet i det.

Omsorg, utveckling och lärande

Vi ser att barnen tycker om när vi läser eller berättar sagor, barnen blir glada och har lättare att förstå, återberätta och känna igen sagan om vi visar med konkret material som t.ex Sagan om de tre bockarna Bruse, Sagan om lilla lilla gumman m.m

Sagopåsar är också ett material som ofta kommer fram i samlingen, ofta en saga om vårat tema om skogen.

Projicera sagan på väggen är också något som barnen tycker om och själva kan peka på vilken saga dom vill höra, ibland med vår egen röst men ibland också med rösten som är inspelad till sagan.

Vi använder oss av prepositionerna vid samlingar t.ex "kan du ta den gula klossen och lägga bakom den blå klossen, eller kan du ställa den röda klossen på den gröna klossen...." det är matematiska begrepp som ofta kommer upp.

Vi bygger med klossar på samlingen om vilka barn som är här och även de barnen som är sjuka eller lediga, så jämnför vi vilket torn är högst och vilket torn är lägst. Barnen hjälper till att räkna klossarna hur många som är här och då lär dom sig att så många klossar är tre......

 

Vi använder matematiska begrepp för barnen vid av och på klädning som t.ex "kan du hämta dina vantar som ligger uppe i ditt fack" eller "kan du hämta dina stövlar som står bakom bänken."

Barns delaktighet och inflytande

Vi ser att barnen är duktiga på att hjälpas åt och städar när vi säger till. Vi sorterar och lägger varje sak på rätt plats. Vi ser att barnen är nyfikna och delaktiga i vårat bildstöd som vi varje dag använder vid samlingen "hur ser vår dag ut" Vi ser också att barnen är duktiga på att hjälpa till och plocka in våra saker när vi är utomhus och leker. Barnen har lärt sig att klä på sig själva, dom allra minsta kan hämta sina kläder på sin plats och hämtar gärna andras kläder och skor också. Dom hjälper till att plocka bort glas och tallrikar när vi ätit och vill hjälpa till att torka borden också. Dom är bra på att kompostera och slänga mat i vår komposthink. Barnen få själva bestämma vad dom vill ha på sin tallrik och vi vuxna kan vara där och styra med genom att säga ”du kan ju smaka, bara lite….

Metoder och arbetssätt som vi såg som framgångsrika:

När vi ser att dom är snabba på att hjälpa till och är snabba på att plocka upp och städa, eller få ringa i klockan när det är dags för samling. Det är en glädje att se hur dom klär på sig själva och blir så glada när vi ger dom ”tummen upp” Som pedagog blir man väldigt glad varje dag över hur mycket dom kan och vill lära.

Lust att lära

Ja, det tycker vi att vi har gett dom, ”lusten av att lära” genom att bjuda dom på sagor, lekar, nyfikenhet, delaktighet, skratt, lyssna på dom, finnas för dom och bjuda dom på våra knä, trösta och bekräfta dom. Vi kan ju också se när barnens ögon är glädjefulla när vi bjuder dom på våra äventyr och finns med dom i alla stunder.

Metoder och arbetssätt som vi upplevt som framgångsrikt:

Att vi tillsammans känner glädje och lust att få vara med dom. Att vi kan se hur mycket dom lärt sig när det kommer ord eller meningar som man känner igen att man själv som pedagog sagt, glädjen av att se när dom själva bjuder in sina kompisar till t.ex samling. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18