👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema brand ht -20

Skapad 2020-08-28 14:28 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Brandövning
Förskola
Vi pratar med barnen om vad som är viktigt att tänka på vid brand. Vi leker brandövning.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

 

Vi vill tillsammans med barnen förbereda oss inför brandövningen som kommer under hösten och även uppmärksamma hur vi ska göra om det börjar brinna och var vi ska samlas.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

En brandövning kan upplevas som skrämmande samt skapa oro och mycket nya tankar hos barnen. Vi vill förbereda barnen på hur en brandövning går till så att det blir mindre skrämmande för dem. Vi vill också informera barnen om vad man behöver tänka på vid en brand. 

Vi kommer även prata om Brandövningen efter att den ägt rum för att kunna föra diskussioner om deras upplevelser och eventuella rädslor.

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi startar temat med att berätta sagan om när det brinner hos Petter och hans fyra getter. 

Därefter har vi vid upprepade tillfällen genomgång om hur vi gör och vart vi samlas om det börjar brinna på Junibacken.

Vart ringer vi om det börjar brinna och vad händer då.

Vi gör en lärmiljö till brandstation, där finns det sambandscentral, brandbil och rökdykarutrustning mm så barnen kan leka brandmän. 

Vi ser på två filmer om brand, 

Här kommer brandbilen. https://urskola.se/Produkter/156825-Las-med-sagor-Har-kommer-brandbilen

Ellie och Jonas lär sig om brand. https://m.youtube.com/watch?v=FJGqWLCwwqg

Vi får besök av brandmän från Bengtsfors räddningstjänst. 

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare)

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18