Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7d, Lappteknik, TXVT 2021 + terminsplanering

Skapad 2020-08-28 14:29 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Lappteknik
Grundskola 7 Slöjd
Eftersom det har blivit distansundervisning har vi arbetat med broderi och lite om mode som skrivuppgift. Efter påsk blir det en liten lappteknik som man kan jobba hemma utan symaskin. Mycket av underlaget ligger i teams. Vi tränar även på slöjdbegrepp speciellt om naturfibrer där vi har ett E prov. Detta gör vi om vi hinner = Lappteknik är ett sätt där du med hjälp av många små lappar av tyg tillverkar ett större tyg. Av det färdiga stora tyget kan du sedan tillverka en produkt. Produkten kan vara väska, fodral, neccesär, sittdyna mm.

Innehåll

 

Syftet:

 • att lära sig en metod inom lappteknik.
 • att hantera symaskinen på ett ändamålsenligt sätt.

Under den första delen terminen kommer du arbeta med arbetsområdet "Lappteknik".

Du kommer lära dig grunderna i tekniken och du ska sy en produkt av din lappteknik.

 

Förmågor att träna.

 • formge och framställa lappteknik i olika färger med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

När vi är klara ska du kunna.

Inom arbetsområdet "Lappteknik" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga

- att utveckla en idé, planera och formge en produkt i lappteknik.

- att med lapptekniken tillverka ett tyg som sen ska bli en produkt.

- att välja och arbeta med lämpliga redskap. 

- att arbeta efter skriftliga instruktioner, muntliga instruktioner och  instruktioner digitalt.

- att kunna analysera och värdera resultatet av ditt arbete och din arbetsinsats skriftligt.

Berätta vad och hur du gjort. Det som gått bra och det som kunde gått bättre. Hur ser det färdiga resultatet ut och varför. Har du varit noggrann? Har du ändrat om något blivit fel?

 

Det här ska vi göra.

Du kommer att få en genomgång om vad lappteknik är och hur man gör.

Du kommer att planera upp ditt arbete genom att skissa upp hur du vill ha din lappteknik och vilken produkt du ska göra av den.

Du kommer att framställa/göra/tillverka ett arbete i lappteknik som sen blir en produkt.

Du kommer att få arbeta efter olika instruktioner som visar hur man gör.

Du kommer att träna på att använda slöjdens redskap och material som till exempel : bomullstyg, sytråd, nålar, saxar, strykjärn och symaskin

 

Så här får du visa att du lärt dig.

Under arbetets gång kommer vi att titta på hur du arbetar. Du har hela tiden möjligheten att visa att du lärt dig hur du ska göra, vad redskapen heter och vilka material du använder. Varför du syr med en viss söm eller varför du sprättar när det inte blev bra.

I slutet på varje lektion får du skriftligt kort berätta om lektionens arbete.

Efter avslutat arbete ska du skriva en utvärdering med bild - antingen på papper eller digitalt - där ska du berätta om ditt arbete och använda så många "slöjd-ord" du kan.

 

Terminsplanering åk 7 D TX-slöjd   VT 2021 

Ipads med till varje lektion + den måste vara laddad!

Du skall dokumentera varje gång på samma word dokument vad

du har arbetat med under lektionen och vad skall du göra nästa

gång och sedan maila det till anneli.vainio@edu.stockholm.se

varje lektion.

 

7D, TISDAG

12.15-13.40

v2

Studiedag

v3

Materialkunskap

Bildspel + film

DISTANS

 

 

v4

Introduktion om slöjdsalen och arbetsmomenten.

BRODERI genomgång.

Rita och välja mönster. .

Fota arbetet. Maila till läraren.

PÅ SKOLAN

 

v5

 

Mode på 1900-talet

DISTANS

 

v6

Vi arbetade med broderiet.

DISTANS

v7

Vi arbetade med broderiet men fick ström avbrott.

PÅ SKOLAN

v8

UTVECKLINGS-

SAMTAL

v10

PROV E-prov för att lära sig materialbegrepp.

+ jobba med broderiet + mode uppgiften som finns på teams.

DISTANS

v11

Broderi

Lära sig 5 olika stygn,

T ex stjälkstygn, kedjestygn, langettstygn, för- och efterstygn, franska knutar o s v. Lappteknik/slöjd produkten.

Fota arbetet. Maila till läraren.

 DISTANS

v12

Broderiarbete/ fortsätta med huvudarbetet.

Fota arbetet. Maila till läraren.

Nytt arbete delas ut; lappteknik.

 PÅ SKOLAN

v13

Nu bör broderiet vara klart.

DISTANS

v15

Lappteknik

Fota arbetet. Maila till läraren.

 

v16

Lappteknik

Fota arbetet. Maila till läraren.

 

v17

Lappteknik

Sy ihop förvaringen med alla detaljer. Använda slöjdspecifika begrepp, sy ihop, utvärdera, fota arbetet; moment för moment o s v.

v18

Sömnaden forsätter, utvärdera, fota arbetet; moment för moment o s v.

v19

Sy klart förvaringen med detaljer, sömsmån, använda slöjdspecifika begrepp, sy ihop, utvärdera, fota arbetet; moment för moment o s v. Nu borde arbetet vara

Klart. Lämna in för bedömning.

 

v20-21

Vi avslutar våra arbeten.

 

v22

Städning/betygsnack

                                           

 

Uppgifter

 • Materiallära, naturfibrer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd år 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: