👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Ht20 Teori

Skapad 2020-08-28 14:36 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Plåtslageriteknik Ventilationsplåtslageri
Hej Under åk 3 så består ca 10% av Alla kurser inom yrket av teori. Här nedan hittar ni en grovplanering för höstens upplägg.

Innehåll

Ventilation och plåt

Litteratur:  Onlineplattform Optimal Skal samt Frisk luft

                        

v36 Genomgång av Kursen

 

v 37-43 Modul 1

v 45-50 Modul 2

v 51-4 Modul 3

v 5-10 Modul 4

V 4-14 Modul 5

V 15 Kulturplåtslageri

V 16- 20 Arbetsmiljö Lagar och förordningar

 

Examensmål

 

Examensmål

Uppgifter

 • Provresultat modul 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Plt  -
 • Garneringsarbeten på tak och fasad vid olika ytskikt, till exempel skorstenar, takluckor och takgenomföringar.
  Plt  -
 • Takavvattning, till exempel häng-, gesims- och fotrännor samt stuprör.
  Plt  -
 • Underbeslag, tillverkning och montering, till exempel tätning runt skorstenar eller takgenomföringar under ytskiktet.
  Plt  -
 • Profilerad plåt, till exempel trapetsprofilerad (TRP) eller sinuskorrugerad plåt.
  Plt  -
 • Olika typer av plåt och deras egenskaper.
  Plt  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Plt  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Plt  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Plt  -
 • Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Plt  -
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Plt  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Plt  -
 • Studiebesök på och information om arbetsplatser där byggnadsplåtslageri förekommer.
  Plt  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Plt  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Plt  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Plt  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Plt  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Plt  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Plt  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Plt  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Plt  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Plt  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Plt  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Plt  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Plt  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Plt  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Plt  A
 • Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Plt  C
 • Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Plt  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
  Plt  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Plt  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Plt  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Plt  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Plt  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Plt  E