Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and Punishment

Skapad 2011-12-20 16:38 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Presentation av arbetet/syfte

"Don't do the crime, if you can't do the time".

An expression of the 1960's-70's that advises you not to do something risky unless you are willing and able to accept the full weight of the consequences.

 

 

Vi kommer att under de kommande veckorna att arbeta med temat "Crime and Punishment". Du kommer att få läsa, översätta och lyssna på olika texter som handlar om olika brott i syfte att lära dig nya ord, men också för att träna på att diskutera ämnet på engelska språket muntligt.

 

.

 

 

 

 

 

.

Mål

 

.

Arbetssätt

Inledningsvis kommer du att få förbereda dig skriftlig inför en gemensam diskussion om kriminalitet. Vi fortsätter med att läsa, översätta och lyssna på texter som handlar om brott och straff.

Bedömning

Det du kommer att bedömas på är din förståelse av det du läst och hört samt din förmåga att samtala, diskutera och uttrycka åsikter muntligt och skriftligt på engelska språket. Bedömning görs på allt du visar på lektionstid, men ett slutprov kommer också att ges. Se slutuppgift. 

Slutuppgift

Arbetet avslutas med ett läs- och ordförståelseprov, en skrivuppgift samt en muntlig presentation av en känd kriminell person. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Matris Engelska år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer och visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer och visar sin förståelse genom attvälgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer och visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo och visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo och visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för att nå bättre förståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid samtal
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar nteraktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: