Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3, HT20 - Istiden och forntiden

Skapad 2020-08-28 17:16 i Östra skolan Falun
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Historia
Vi kommer att göra en resa bakåt i tiden under höstterminen! Du ska få lära dig hur de första människorna på jorden levde och jämföra deras liv med livet idag. Du kommer få lära dig hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnålder kom. Du ska också få lära dig om spår man kan hitta av forntiden i naturen idag, t ex spår av istiden och tidiga bosättningar. Vi kommer att arbeta med detta i bild- och musikuppgifter också! Under det här temat arbetar vi även utifrån kursplanen i svenska där vi arbetar med hur faktatexter kan se ut, hur man skriver enkla faktatexter utifrån stödord och tankekartor.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

Skolans mål är att varje elev...

...genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

...visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 •  

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 •  

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Läsa faktatexter.

 • Göra tankekartor.

 • Arbeta med stödord.
 •  
 • Skriva egna faktatexter.
 •  
 • Titta på filmklipp om forntiden.
 •  
 • Samtal och diskussioner i klassrummet.
 •  
 • Bilduppgifter.
 •  

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

Dina skriftliga uppgifter.

Ditt deltagande i diskussioner och samtal i klassrummet.

Dina bilduppgifter.

Formativ, kontinuerlig bedömning och feedback.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: