Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3 Ht- 2020 Handsömnad/vävning

Skapad 2020-08-29 10:13 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Träslöjd Vt-18 åk 3 Västerhaninge Montessoriskolan
Grundskola 3 Slöjd
Slöjdundervisningen i åk 3 bygger på att väcka elevernas nyfikenhet och lust. vi arbetar utifrån slöjdens arbetsprocess och de lär sig grunderna i slöjd på olika kreativa sätt. Eleverna kommer att få en noggrann introduktion i slöjdsalen angående ansvarstagande, arbetsmiljö och säkerhet. Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att skapa slöjdalster i olika hantverk och material utifrån olika inspirationskällor och tema.

Innehåll

 

 

Tidsplan:  Under höstterminen 2020

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet för åk 3 är att alla skall:

Bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden.

Prova på att slöjda med redskap , verktyg, materialen, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt. Kunna följa enkla instruktioner vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden.

 

 

 

Det här ska du få göra i Textilslöjden:

 • Vi väver en Happy Doll. Med en säkerhetsnål på baksidan blir det en brosch som kan hängas på skolväskan eller jackan.            

 • Vi syr nål brev till nål familjen och lär oss om deras användningsområden.     

 • Vi våt tovar gaphalsar. Lär oss om materialet ull

 • Vi nål tovar en tavla. (Tema sagor) 

 • Vi tillverkar makramé figurer och lär oss enkel makramé teknik.

                                                                                                            

 

 

 Undervisning - Så här kommer vi att jobba:

Vi börjar med att noggrant gå igenom vilka regler som gäller i slöjdsalen.

Hur man tar ansvar för sin arbetssituation och de material och verktyg man använder.

Vi har gemensamma genomgångar på nya arbetsmoment och repeterar ofta de vi har gått igenom.

 

 

 • Du kommer att få träna på att läsa och följa en arbetsbeskrivning.

 • Du kommer att få följa en digital arbetsbeskrivning på iPad. 

 •  Du kommer att öva på att väva, klippa till och trä garn, och följa instruktioner.

 • Du kommer att bestämma kläder till Happy Doll utifrån egen idé.
 • Du kommer att ge en enklare redovisning och använda dig av ord och begrepp som ingår i arbetsområdena.

 • Du ska få lära dig om nål familjen, olika nålars namn och deras användningsområden.

 • Vi lär oss nya ord och begrepp som hör i hop med textilslöjd.

 

 

 

Du dokumenterar arbetet kontinuerligt i loggboken.

 • Vilka material har du använt?
 • Vilka redskap har du använt?
 • Vad tycker du var svårt eller lätt att göra?
 • Vad är du mest nöjd med? varför?
 • Vad ska du göra nästa gång?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

-  Skilja de olika verktyg och redskap åt som vi har använt och kunna namnge dem.

-  Tillverka enkla slöjdföremål med handledning.

-  Följa en enkel arbetsbeskrivning (muntligt/ skriftligt)

-  Ha en viss kunskap om olika slöjdmaterial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma:

- Hur du hanterar slöjdens verktyg och material.

- Det färdiga alstret samt arbetet som har lett fram till det.

- Din förmåga att berätta om ditt arbete. (muntligt och skriftligt i loggbok)

- Din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete.

- Din förmåga att följa de instruktioner som ges.

 

 

 

 

 

Bedömning av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.

Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
slöjd åk 3 Lgr 11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **utvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **välutvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert **fungerande sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert och **ändamålsenligt sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett **säkert och ändamålsenligt sätt**.
IDÉUTVECKLING
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och **sådant som du själv har sökt upp**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: