Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gammalt blir "nytt"

Skapad 2020-08-29 19:47 i Toftaskolan Falun
Återbruk av textilier, åk. 4-6
Grundskola 5 – 6 Slöjd
"Slit och släng" trenden gör att sopbergen i världen bara växer och växer. Visste du att vi svenskar köper 13 kg textilier/person varje år. Samtidigt slänger vi 8 kg textilier/person i soporna varje år!? Kan vi göra något för att vända den tokiga trenden? Ärver du kläder efter ett äldre syskon, släkting, vän? Ärver någon efter dej? Förr var det självklart att ärva. Man var också väldigt duktig på att lappa och laga. Man lagade och lappade sina kläder tills de knappt höll ihop. Olika textilier syddes också om till nya av de delar som fortfarande gick att använda. Av gamla trasiga lakan, klänningar och skjortor, som inte gick att laga mer, rev och klippte man smala remsor. Av dessa remsor vävde man sedan trasmattor. Av små tygrester syddes vackra "lapptäcken". Vi måste titta bakåt och lära oss gammalt tänk på ett nytt vis! Din uppgift är att arbeta med återbruk d.v.s. att återanvända "gammalt" material te.x T-shirts, skjortor, lakan, jeans. Du kan av olika plagg skapa ett nytt, laga och lappa så det blir helt eller skapa något nytt på ett fantasifullt sätt. Du använder dig av din fantasi och kreativitet samtidigt som du lär dig att arbeta för hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Ge elever insyn i vilka möjligheter som finns i att återanvända material genom att laga, lappa och sy om till nya grejer.

Eleverna befäster de tekniker de redan lärt sig samt att de får möjlighet att lära sig nya tekniker.

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi startar arbetsområdet med att prata om miljön och hur vi kan tänka och göra för att minska negativ miljöpåverkan. 

Vi arbetar med olika typer av återbruk beroende på vilka material som finns att tillgå.

Vi tittar på olika arbeten för att få inspiration.

Eleverna tar med de mesta material att arbeta med hemifrån.

Eleverna planerar sitt arbete utifrån egna idéer (gör en planering med skiss) och material samt med hjälp av filmer och idéer från internet.

Bedömning - Det här ska eleven kunna

Eleven ska kunna:

Visa förståelse för varför vi arbetar med återbruk.
Leta och utveckla ideer, göra en egen planering med skiss utifrån det material som finns.
Genomföra ett eller flera arbeten utifrån planering, material och inspiration som finns. 
Ta initiativ, genomföra och driva det egna arbetet så det går framåt.
Använda gamla och nya teknker och verktyg.  
Göra en skriftlig utvärdering med foto när uppgiften är avslutad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: