Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem där?

Skapad 2020-08-29 19:53 i Toftaskolan Falun
Gosedjur-återbruk-lappteknik-el-broderi
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Det finns olika ungdomskulturer i samhället. En kultur är en grupptillhörighet, tex ett fotbollslag, en fiskeklubb, scouter, att man gillar olika musikstilar osv. Vissa ungdomskulturer använder dräkter för att visa sin tillhörighet. Din uppgift är att sy ett randigt djur efter mönster och en beskrivning. Du ska ge det randiga djuret en grupptillhörighet men även visa vem den är under dräkten. Genom val av olika tyger, färger och broderier kan du ge djuret rätt uttryck och personlighet. Använd fantasi och kreativitet men var noggrann och använd de kunskaper du redan har.

Innehåll

Syfte 

Ge eleverna insyn i vad en ungdomskultur är.

Väcka elevernas nyfikenhet genom att utforska, experimentera och tolka uttryck med olika färger, material och tekniker.

Ge eleverna möjlighet att befästa de tekniker och verktyg de redan lärt sej samt att lära sig nya.

Träna eleverna att ta eget ansvar och driva sitt arbete framåt.

Träna eleverna att värdera hur de arbetat och hur resultatet blev. 

  Undervisning- så här ska vi jobba

  • Vi diskuterar och tittar på bilder tillsammans på vad en ungdomskultur kan vara
   .
  • Arbeta med muntliga genomgångar i hur man lägger ut mönsterdelar på tyg, klipper i tyg,  syr på symaskin runt om delarna och och stoppar delarna med vadd och syr ihop dem.

  • Du kommer att träna på att arbeta efter en skriftlig arbetsbeskrivning.

  • Du tränar på att vara nyfiken och kreativt genom att fundera ut personlighet och intressen på ditt djur. 

  • Du kommer öva på att rita olika mönsterdelar, klippa, nåla, sy för hand, sy med maskin, brodera ansiktet med garn.
   .
  • Du träna på att reflektera över ditt arbete genom att skriva en planering med skiss och skriva en utvärdering när arbetet är klart.


   

  Bedömningen - Det här ska eleven kunna

  Berätta om några ungdomskulturer.

  Göra en egen planering med skiss och tygprover.

  Genomföra arbetet noggrant utifrån planering, material och beskrivning som finns.

  Ta initiativ, genomföra och driva det egna arbetet så det går framåt.

  Använda gamla och nya tekniker och verktyg.

  Göra en skriftlig utvärdering med foto när uppgiften är avslutad.

   

   

   

   

   

  Kopplingar till läroplanen

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
   Gr lgr11
  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
   Sl
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
   Sl
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
   Sl
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
   Sl
  • Centralt innehåll
  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
   Sl  1-3
  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
   Sl  4-6
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
   Sl  4-6
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
   Sl  4-6
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
   Sl  4-6
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
   Sl  4-6
  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
   Sl  4-6
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
   Sl  4-6
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
   Sl  4-6
  • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
   Sl  4-6
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: