Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd: år 2, ht 2020

Skapad 2020-08-30 07:41 i Veta skola Mjölby
Ett arbete kring några av de löv- och barrträd som finns i vårt närområde.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Vi har många olika slags träd i vårt närområde. Vi ska under de kommande veckorna fördjupa oss i några av dem. Vad heter trädets olika delar? Hur känner man igen de olika träden? Varför behöver vi träd? Det här är några av de frågor du kommer att få svar på under vårt arbete om träd.

Innehåll

Mål:

Vi ska lära oss:

 • känna igen och namnge några löv- och barrträd.
 • trädets olika delar (tex stam, krona, löv)
 • något om trädets livscykel och hur träden förändras under året.
 • varför vi behöver träd.
 • att göra enkla undersökningar.
 • att rita, skriva och samtala om det vi undersökt.

Arbetssätt:

 • Studera och undersöka löv- och barrträd, på skolgården och/eller i Gammelgårdsskogen.
 • Särskilt följa bokens förändringar under läsåret, i häftet "Boken och jag."
 • Läsa i böcker och andra arbetsmaterial.
 • Se på filmer.
 • Samtala och diskutera i klassen.
 • Dokumentera med ord och bild i "Min bok om träd." 

 

Bedömning:

Eleven ska kunna:

 • känna igen och namnge de 5 träd vi studerat (bok, björk, lönn, tall, gran)
 • namnge trädets olika delar. (krona, stam,bark, gren, kvist, rot)
 • sortera träden utifrån deras kännetecken.
 • berätta hur ett träd förändras under året.
 • ge flera exempel på vilken betydelse träd har för djur och människor. 
 • göra enkla undersökningar och dokumentera i ord och bild.
 • berätta om sin undersökning.


Du kommer att få visa dina kunskaper:

 • i samtal och diskussioner med lärare och/eller klasskamrater.
 • med hjälp av bilder på de olika träden och på trädets delar.
 • i de arbetsmaterial vi använder.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: