Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

School and music Year 7

Skapad 2020-08-30 08:25 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
“Without music life would be a mistake” ~ Nietzsche. “Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.” ~ Oprah Winfrey. During this theme you will, among other things, learn new words and expressions connected to school and music, choose and work with a song and write different texts.

Innehåll

Vad ska du lära dig? 

- Du ska lära dig nya ord och begrepp kopplade till skola och musik.

- Du ska öva att skriva och tala engelska genom att arbeta med en sång samt genom att skriva olika texter.

- Du ska öva att prata engelska genom att delta i olika muntliga övningar. 

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

- För att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- För att utveckla förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

- För att utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Hur ska du göra? 

- Du arbetar med övningar där du tränar ord och fraser.

- Du arbetar med övningar där du tränar din muntliga förmåga.

- Du väljer en egen sång, analyserar den, skriver en sammanfattning och presenterar i liten grupp. 

- Du tar del av andra elevers presentationer.

- Du ser en film och arbetar med frågor kring filmen.

- Du skriver olika slags texter (sammanfattningar samt både kortare och längre texter).

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att

- Vara delaktig klassrumsövningar där vi arbetar med ord och fraser.

- Vara delaktig i muntliga övningar.

- Arbeta aktivt med din sång och presentera den muntligt i liten grupp.

- Visa att du förstått filmen genom att kunna arbeta med frågor kring filmen.

- Skriva olika slags texter.

 

Det här ska du kunna

- Arbeta aktivt med övningar kring ord och fraser.

- Välja och arbeta självständigt med en sång.

- Presentera din sång i liten grupp.

- Titta på en film och reflektera kring filmen genom att arbeta med frågor.

- Skriva olika texter kring temat.

 

Viktiga begrepp

School vocabulary, music vocbabulary, presentation, summary, lyrics, essay

 

Extra: If you have extra time, please use the below links and practise words connected to school.

https://www.learningchocolate.com/content/school-rooms-and-places

https://agendaweb.org/vocabulary/school_objects-exercises.html

 

Weekly plan - see worksheet (and Teams)

w. 35 Introduction 

w. 36 Work with songs

w. 37 Present song, watch a movie

w. 38 Watch a movie

w. 39 Follow-up movie: write an essay

w. 40 Extra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • A Song

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: