Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-08-30 08:58 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Bild SO (år 1-3) Svenska
I ett ämnesövergripande arbete kommer du att få lära dig om människans tidiga historia. Du kommer att få bekanta dig med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

 Vi kommer att arbeta med:
*Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. 
*Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
*Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
*Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetssätt och arbetsformer:
*Läsa och skriva faktatexter

*Svara på frågor

*Studiebesök i en forntidsby

*Bygga forntidsbyar i miniatyr

*Se på film

 *Grupparbete/enskilt arbete

 

Mål (förtydligande av kunskapskraven)

Du har uppnått målen när du kan:

* berätta om hur människor levde under forntiden, exempelvis hur de fick tag i mat, vad de hade för olika redskap

*förklara begreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som skiljer dem åt
*Placera ut stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje i rätt ordning

*beskriva hur man kan hitta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. 

 

Kunskapskrav:

*Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

*Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

*Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: