Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk.1 Läsåret 2020/2021

Skapad 2020-08-30 10:56 i Vendels skola Tierp
Idrott och Hälsa åk.1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Du kommer att få prova på olika lekar och aktiviteter som finns i ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • Springa, hoppa, kasta, fånga, åla, rulla, klättra, hänga.
 • Leka på egen hand och tillsammans med andra.
 • Förstå lekarnas regler och handla utifrån dessa.
 • Ta ansvar. Ex. samlas och lyssna vid genomgångar, ta hänsyn till de andra eleverna, hålla ordning på dina kläder.
 • Förstå allemansrätten och vistas utomhus på ett säkert och naturligt sätt.
 • Bli medveten om risker vid vid olika fysiska aktiviteter och veta hur du ska hantera dessa.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag - och ryggläge.

Det här kommer undervisningen att innehålla

Olika övningar med:

 • rörelse tex. redskapsbanor, gymnastik, lekar m.m.
 • lekar med boll.
 • olika lagspel.
 • prova på friidrott.
 • danser och rörelse till musik.
 • orientering på skolgården.
 • friluftsliv, utevistelse och allemansrätten.
 • säkerhet, hänsynstagande och samarbete.
 • simning 
 • samtal och resonemang om idrottens påverkan av hälsan samt förebyggande av skador 

Det här vill vi att du ska lära dig

Kroppskontroll
Lyssna på instruktioner och delta efter bästa förmåga i alla olika moment på idrottslektionerna.
Vänta på din tur och kunna samspela med dina klasskamrater.
Följa regler och acceptera att förlora ibland vid olika lekar och spel.
Sköta om din egen hygien med att byta kläder, duscha och ta ansvar för dina saker.
Förstå att idrottsaktiviteter kan förbättra hälsan.
Få vattenvana och lära dig simma.
Vistas ute i naturen, ta hänsyn till naturen och använda lämplig klädsel.
Känna till något om allemansrätten.
Förstå en enkel karta.

Bedömning

Vi använder matrisen och gör kontinuerliga bedömningar av dina olika förmågor i ämnet idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa

------>
------>
------>
Deltagande
Deltagande i lekar och aktiviteter
 • Idh
Du prövar att deltaga i aktiviteterna och lekarna efter din egen förmåga.
Du deltager aktivt i lekar och aktiviteter. Anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Du deltager aktivt i samtliga lekar och aktiviteter. Anpassar dina rörelser väl efter aktiviteten.
Rörelse
Motorik
 • Idh  A 6
Du vet hur du ska utföra de grovmotoriska rörelserna och försöker utföra dem efter egen förmåga.
Du har god kroppskontroll och utför de grovmotoriska rörelserna självständigt. Prövar att använda och kan kombinera rörelserna i olika lekar och aktiviteter.
Du har mycket god kroppskontroll och utför de grovmotoriska rörelserna självständigt. Anpassar och kombinerar rörelserna väl efter de krav aktiviteterna ställer.
Samarbete
Lekar och dess regler
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du lyssnar på enkla regler och försöker att följa dem i lekar och aktiviteter.
Du förstår och visar förståelse för regler i ett flertal olika lekar och aktiviteter.
Du förstår och visar förståelse samt tar hänsyn till regler i många olika lekar och aktiviteter.
Friluftsliv
Friluftsliv och utevistelse Orientering
 • Idh  1-3
 • Idh  E 6
Du har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/ utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Du har en viss förståelse för enkla kartors uppbyggnad. .
Du känner till principerna till allemansrätten. Du har en relativt god förståelse för enkla kartors uppbyggnad och symboler. Med denna kunskap kan du orientera dig på skolgården.
Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser. Eleven har en god förståelse för enkla kartors uppbyggnad och symboler. Med denna kunskap kan du orientera dig på skolgården.
Simning
Simning och nödsituationer vid vatten.
 • Idh  1-3
 • Idh  E 6
Du deltar i sim-undervisningen och har balans och motorik för att delta i simundervisningen.
Du simmar 25 meter, doppar huvudet. Flyter i mag- och ryggläge med stöd.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.
Hälsa
Hygien, förståelse för idrottens inverkan på hälsan.
 • Idh  1-3
 • Idh  E 6
Du byter om till idrottskläder och tar hand om din hygien såsom dusch efter idrotten.
Du är med i diskutioner och för resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du för till viss del enkla underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: