Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och dess användning - åk 5

Skapad 2020-08-30 11:06 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Vad är differensen av talen 84 och 17?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centrala begrepp: 

naturliga tal, addition, subtraktion, term, uttryck, multiplikation, division, faktor, faktorisering, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, ekvation, likhetstecken, likhet, olikhet, delbarhet, parentes, prioritering, 

Mål med undervisningen

Under arbetets gång kommer du ges möjlighet att träna din förmåga att: 

 • förstå och använda de fyra räknesätten
 • använda olika strategier och metoder för att utföra beräkningar i de fyra räknesätten
 • förstå och använda de centrala begreppen
 • bestämma värdet av obekanta tal i enkla likheter
 • använda prioriteringsreglerna
 • förstå och välja metoder för att lösa textuppgifter
 • redovisa dina lösningar på ett tydligt sätt

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • ha genomgångar både i helklass och i grupp
 • anpassade uppgifter i din matematik-bok utifrån dina förkunskaper
 • möjlighet till fördjupande uppgifter vid behov
 • muntliga diskussioner och resonemang kring tal och beräkningar

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra beräkningar i de fyra räknesätten
 • förstå och använda begreppen
 • välja strategi vid textuppgifter
 • redovisa dina lösningar så att någon annan kan förstå
 
Koppling till läroplanen: Här görs kopplingar till läroplanen syfte, centrala innehåll och/eller kunskapskrav. OBS! Rubriken kommer automatiskt när du kopplar från läroplanen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: