Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete Ugglan Uno åk1

Skapad 2020-08-30 12:29 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra i korridor, matsal, klassrum och andra gemensamma arenor för att alla ska trivas och må bra? Ugglan Uno lär oss orden och hur man "Tar ansvar" "Visar hänsyn och omtänksamhet".

Innehåll

 

Arbetsområde

 

Kontinuerligt under hela läsåret, men med stort fokus de första veckorna, kommer vi att arbeta utifrån läroplanen med skolans värdegrund samt eleverna som grupp och som individ. Detta för att skapa trygghet och ett bra arbetsklimat i klassen. Vi kommer att arbeta med skolans gemensamma arenor som matsal och korridorer och förväntningar på hur vi är mot varandra, men också i klassrummet. Vi tar hjälp av skolans ugglan Uno.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • samtala om livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt. Elevexempel: Vilken av dessa bilder visar ett rätt beteende? Motivera
 • samtala om normer och regler i din vardag samt vilka förväntningar/regler vi har på skolan och varför dessa kan behövas. Elevexempel: Berätta om ett par förväntningar vi har i matsalen? Varför kan dessa vara bra att ha? 
 • några mänskliga rättigheter och barnens rättigheter genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
 • Demokratiprocessen, hur ett ärende som tas upp på klassrådet och sedan elevrådet går vidare, samt kunna berätta hur ett klassrådsmöte går till. Elevexempel: Hur går ett klassråd till? Hur gör vi om vi vill ta upp något på  klassrådet?

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • du deltar aktivt i diskussionerna på lektionerna kring normer och regler samt skolans förväntningar. 
 • du är med och samtalar kring de livsfrågor som kommer upp.
 • du deltar i det gemensamma skrivandet kring barns rättigheter samt förstärker det som vi pratat om med bilder. 
 • du visar med ord och handling att du är förtrogen med skolans förväntningar/regler och förstår dess innebörd
 • du berättar hur ett klassråd går till samt deltar aktivt vid dessa.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  hur man är mot andra för att kunna leva tillsammans och olika livsfrågor
 •  om kamratskap och hur en god kamrat kan vara
 •  om gott och ont, rätt och orätt och sätta in det i ett sammanhang som gäller för oss,
 •  att samtala och visa vilka förväntningar som ska gälla hos oss för att alla ska trivas, utvecklas och må bra
 • om barns rättigheter och barnkonventionen
 • hur ett klassråd går till och hur ett ärende går igenom demokratiprocessen

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi tittar närmare på skolans regler och förväntningar, samt skapar förväntningar tillsammans i gemensamma arenor. 
 • Vi träffar ugglan Uno och arbetar kring skolans olika arenor såsom matsal, klassrum, korridor.
 • Vi övar på förväntat beteende med ugglan Uno. T ex "Hur gör vi när vi ger andra arbetsro?" 
 • Vi utvärderar kontinuerligt vilka förväntningar vi är bra på och vilka vi behöver öva vidare på, både individuellt och som klass.
 • Vi övar på skolans värdegrundsord "Ta ansvar" "Visa hänsyn och omtänksamhet" 
 • Vi tittar på UR- materialet "Vara vänner", "Ugglan och kompisproblemet" samt "Elias och de stora frågorna". 
 • Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om rätt och fel, ont och gott utifrån Ugglan Uno, bilder och undervisningsavsnitt vi sett.
 • Vi kommer att uppmärksamma FN-dagen och prata och arbeta med barnkonventionen både genom samtal, undervisningsfilm, bilder och text.
 • Vi dokumenterar i vår SO-bok. 
 • Vi har klassråd och lär oss demokratiprocessen i skolan. Vi skickar representanter till skolans elevråd, vi övar på att rösta.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: