Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk4

Skapad 2020-08-30 12:34 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 Engelska
During this year, we will learn the basics in English, most important, how to make conversation. Of course, we will learn lots of new words and phrases and some grammar as well. Our English book will guide us through all this, but there will definitely be lots of other exercises to make it more fun. Här är en presentation av engelskämnet under åk4, vad ämnet kommer att innehålla, hur vi kommer att arbeta, vilka mål vi arbetar mot och vad jag kommer att bedöma i ämnet under året.

Innehåll

 

 • Tala, skriva, förstå och tolka talad och skriven engelska i olika slags texter och andra media.

 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 • Kommunicera muntlig och skriftlig på engelska i olika sammanhang och för olika mottagare

Mål att arbeta mot:

 1. Utveckla språklig säkerhet såväl muntlig som skriftlig.

 2. Utveckla din läs och hörförståelse.

Vad ska vi göra? Vad kommer jag att få undervisning om?

 

 1. Vi kommer att träna på att läsa och lyssna på olika sorters texter inom ämnesområden som är välbekanta för elever.

 2. Vi kommer att träna på att tala och skriva om vardagliga situationer och intressen.

 3. Vi kommer att träna på att självständigt arbeta med olika läromedel som övar förmågan att förstå innehållet i texter, förstå instruktioner och öka ordförrådet.

 4. Vi kommer att på olika sätt arbeta med texter på engelska: läsa, diskutera, översätta, arbeta med texterna ur ett grammatiskt perspektiv.

 5. Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

 

Bedömning:

 

Hur kommer vi bedöma detta?

 

 1. Din förmåga att kommunicera på engelska.

 2. Din förmåga att skriva meningar och fraser på engelska.

 3. Hur du anpassar din engelska efter olika situationer.

 4. Din förmåga att förstå det mest väsentliga i talad och skriven engelska.

 

Matriser:

 

Engelska i klass 4.

 

 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

Tala engelska

Är fortfarande osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.

Är på god väg. Försöker ibland uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.

Är aktiv och försöker uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ och ibland på uppmaning.

Är aktiv med att uttrycka sig på engelska och visar god förmåga att anpassa sig till olika sammanhang.

Ordförråd Lära sig nya ord och kunna använda dem.

Har fortfarande ett litet ordförråd så att det blir svårt att uttrycka sig. Behöver träna och lära sig flera ord.

Lär sig många av de nya ord vi tränar på. Kan med visst stöd uttrycka sig med hjälp av det ordförråd man behärskar.

Behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Kan själv uttrycka sig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Visar på en god säkerhet att uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Kan i viss mån anpassa till situation och mottagare.

Svara på och ställa frågor.

Kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.

Kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.

Behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.

Visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.

Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.

Är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.

Kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med huvudsakligen rätt uttal.

Behärskar till största delen att uttala de ord vi lärt oss och läser med ett ok engelskt uttal.

Uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.

Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.

Förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.

Förstår så mycket av talad och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.

Kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska och i texter som vi arbetar med.

Visar på god förståelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.

Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.

Behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.

Försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.

Kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.

Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: