Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi - hur funkar naturen?

Skapad 2020-08-30 12:43 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Nu är det dags att lära sig om hur naturen funkar. Vi undersöker vår natur på olika sätt. Vi lär oss om mer om växter, svampar och djur för att sedan lära oss hur allt hänger ihop. Varför behöver vi tex växter och vad får växter av oss? Naturen är ett enda stort pussel som vi tillsammans ska försöka lägga och utforska!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet kring naturen är att du ska utveckla förmågan att:

- Använda olika begrepp inom biologi. 

- få inblick i hur vi påverkar miljön.

- söka information, välja och använda i egna framställningar.

- diskutera, resonera och ta ställning.

- genomföra och dokumentera enkla fältstudier

Arbetets innehåll

 • Människans beroende av och påverkan på naturen
 • Vad liv är och vilka grupper det går att dela in det i
 • Naturtyper i Sverige och i världen
 • Hur naturen påverkas av årstiderna
 • Vad ekosystem är och hur de fungerar
 • Biologisk mångfald
 • Människan i ekosystemen
 • Lite fakta om djur, växter och svampar

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma:

 • Din förmåga att genomföra fältstudier/undersökningar.
 • Din förmåga att kommunicera; att resonera och ta ställning i frågor.
 • Din förståelse och användning av biologiska begrepp
 • Din förmåga att uttrycka dig, dokumentera, undersökningar/fältstudier.
 • Din förmåga att använda källor, söka och bearbeta information.

Hur/när du kommer att bedömas i arbetet:

 • I muntliga samtal kring öppna frågor, i par-lärgrupo-alla. Där resonemang,beskrivningar och förklaringar delas och bearbetas. 
 • Då läsning, sökning och bearbetning av information sker och vid faktaskrivande.
 • Vid utevistelse då undersökande verksamhet sker, då dokumentation av fältstudier sker och då jämförelse av resultat görs.
 • Vid experiment i klassrummet.
 • I samarbetet kring collaget, i lärarprogrammet 3-4 elever.
 • Användande av stödstrukturer och mallar för att ta nästa steg framåt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Titta på film: Ekologins grunder, Sli.se...
 • Lära begrepp, skriva begreppsligts med förklaringar; Ekologi, art, population, habitat, ekosystem, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, destruent,predator, bytesdjur,...
 • Läsa texter, tolka
 • Söka och bearbeta information.
 •  
 • Använda stödstrukturer och mallar; tankekarta, begreppskarta, Venn-diagram, 
 • Arbeta i expertgrupper.
 • sorterings- och klassificeringsövmingar.
 • Experimentera och göra undersökningar.
 • Enskilt arbete + grupparbete
 • Klassrumsdiskussioner E-P-A modell.
 • Göra ett collage med näringskedjor i ekosystem i kärngrupp.
 • Genomföra fältstudier ute i naturen
 • Jämföra resultat med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: