Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2020-08-30 12:53 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik
Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig mer om ljud och ljus och hur dessa uppstår, breder ut sig och påverkar oss människor. Du kommer även att få laborera och genom undersökningar lära dig mer om ljud och ljus och deras egenskaper.

Innehåll

 

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 

Ljud:

 

Vad är ljud?

Hur uppstår ljud?

Vad är en ljudkälla?

Skillnaden mellan starka och svaga ljud.

Skillnaden mellan höga och låga toner.

Hur utbreder sig ljud?

Känna till ljudets hastighet.

Kunna förklara begreppen eko och ekolod.

Vad är buller och vilka konsekvenser kan det få för oss människor?

Hur kan man åtgärda buller? 

 

 

Ljus

 

Hur kan vi se det vi ser?

Skillnaden på eget eller återkastat ljus.

Kunna ge exempel på olika ljuskällor

Hur ljus utbreder sig?

Hur uppstår skuggor?

Veta att vitt ljus är en blandning av alla färger samt kunna förklara varför vi ser objekt i olika färger. 

 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

* Delta aktivt under genomgångar och diskussioner.

* Delta vid laborationer.

* Göra tilldelade skrivuppgifter och andra uppgifter.

* Skriftligt prov.

* Kahoot

 

 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

* Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

* Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus      uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

* Skriva laborationsrapporter.

 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 

     

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 •  Laborationer.
 •  Genom att läsa texter enskilt och tillsammans.
 •  Titta på filmer.
 •  Arbeta med de olika ord och begrepp som hör till området.
 •  Med hjälp digitala hjälpmedel, t ex Studi och Kahoot.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ljud och ljus åk 6

E
C
A
Förklara och resonera med begrepp och kunskaper
Eleven kan med hjälp av några begrepp och grundläggande kunskaper förklara och resonera kring några av arbetsområdets delmoment.
Eleven kan med hjälp av flera begrepp och goda kunskaper förklara och resonera kring flertalet av arbetsområdets delmoment.
Eleven kan med säkerhet, tydlighet och heltäckande kunskaper förklara och resonera kring samtliga av arbetsområdets delmoment.
Undersökningar och laborationer
Eleven planerar och utför enkla undersökningar av de fysikaliska fenomenen ljud och ljus. Eleven dokumenterar sina resultat och kan skriva en enkel laborationsrapport.
Eleven planerar och utför undersökningar av de fysikaliska fenomenen ljud och ljus och dokumenterar sina resultat i en tabell samt drar några slutsatser kring resultatet. Eleven dokumenterar detta i en laborationsrapport.
Eleven planerar och utför en undersökning av de fysikaliska fenomenen ljud och ljus på ett någorlunda självständigt vis och dokumenterar sina resultat i en tabell på ett systematiskt sätt samt drar några slutsatser kring resultatet. Eleven dokumenterar sin undersökning i tydliga laborationsrapporter som är lätta att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: