Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen: matspjälkning, andning och blodomlopp - ht20

Skapad 2020-08-30 14:44 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Eleven får lära sig om människokroppen, med fokus på matspjälkning och andning.
Grundskola 8 Biologi
Under höstens första biologiperiod kommer du att lära dig om människokroppen, med fokus på matspjälkning, andning och blodomlopp. Vi diskuterar bland annat hur olika organsystem samarbetar.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Arbetet med området pågår under vecka 35 - 38. Vi kommer att använda följande arbetsformer: lärarledda genomgångar, praktiska undersökningar i klassrummet och ute i naturen, eget arbete med lärobokens text och ev. informationssökning från andra källor. Se biologiplaneringen på Mina studier för mer detaljer. Du får visa dina kunskaper i ett skriftligt prov vecka 38 och med redovisning av de praktiska undersökningarna.

Matriser

Bi
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du får förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Du får möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna upplevelser.
Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar och utvärdering.
8. Att bedöma resultatens rimlighet och att utveckla undersökningar
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Du utvecklar förmågan att framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier.
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
10. Kunskaper om människokroppen och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om matspjälkning, andning och blodomlopp och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om matspjälkning, andning och blodomlopp och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om matspjälkning, andning och blodomlopp och visar det genom att förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier. Du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själv.
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
11. Förståelse av människokroppens uppbyggnad och funktion
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: