Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi v. 36 - v. 42

Skapad 2020-08-30 15:13 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Kemi
Vi lär oss om grundämnet kol och dess olika former. Alkoholer, fossila bränslen samt dess påverkan på vår miljö. Vi varvar teori och laboration.

Innehåll

Planering av området 

Organisk kemi – kolets kemi åk 8

 

Veckoplanering

 

För att se veckoplaneringen gå in via webbsidan för Unikum

 

 

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

34

 

Ellära – hela veckan

 
 

 

   
 

 

   

 35

 

Repetition av åk 7 – hela veckan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36

Ti

Kolets kemi – organisk kemi

 

 

On

Kol i olika grundformer + säkerhet

Säkerhetstest

 

Fr

Kolets kemi

 

 37

Ti

Laboration Aktivt kol

 

 

On

Kolets kretslopp + kolväten, vad är det?

 

 

Fr

Alkaner - metanserien

 

38

Ti

Alkaner, alkener, alkyner och isomerer

 

 

On

Repetitionslektion av det vi hittills lärt oss om kolets kemi

 

 

Fr

Förbereda laboration ”Elda alkoholer”

 

39 

Ti

Laboration ”Elda alkoholer” - Bedömningstillfälle

 

 

On

Laborationsrapport skrivande

Laboration – Elda alkoholer. Bedömning

 

Fr

Alkoholer

 

40 

Ti

Fossila bränslen - olja

 

 

On

Naturgas Torv, brunkol, stenkol

 

 

Fr

Repetitionslektion inför prov

 

41

Ti

Prov – kolets kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte

Genom undervisningen ska du utveckla din förmåga att:

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi

 

 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.CENTRALT INNEHÅLL

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.

 • Kolets kretslopp.

 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället, t ex alkoholer och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

 • Genomföra systematiska undersökningar samt dokumentation av dessa. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

BEDÖMNING

Följande förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att tydligt redovisa din kunskap och din förståelse inom ämnesområdet i tal och skrift.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring vad som sker i de kemiska reaktionerna

 • Din förmåga att formulera relevanta frågor, reflektera och delta i resonemang kring vilken betydelse användningen av organiska föreningar har för dig själv och din familj, för samhället och för naturen och miljön.

 • Din förmåga att självständigt genomföra och tolka resultaten av ett par mer omfattande experiment, samt hur välstrukturerat och tydligt du analyserar och redovisar resultaten och slutsatserna av dina undersökningar i en lab.rapport.UNDERVISNING - ARBETSMETODER

 

 • Under lektionerna kommer vi att förklara och diskutera de ämnen, egenskaper, begrepp, reaktioner, användningsområden och samhälls- individ- och miljökonsekvenser som rör kol och kolföreningar, både vid genomgång, gruppdiskussioner och i enskilt arbete. 

 

 • Vi kommer att genomföra ett par större laborationer, samt träna på att redovisa dessa enligt praxis. Laborationerna innebär framför allt framställning av ett kolväte, samt undersökning av egenskaper hos aktivt kol och alkoholer.

 

Mål

 

 • Kunna kolets olika former och varför det finns så många kolföreningar.

 • Känna till de vanligaste alkan-, alken- och alkynerna.

 • Veta skillnaden mellan mättade och omättade kolväten.

 • Känna till vad fossila bränslen är samt hur de bildas.

 • Känna till hur råolja förädlas till andra petroleumprodukter.

 • Kunna några alkoholer och deras användningsområden.

 • Kunna vad som händer vid förbränning av alkoholer

 • Känna till kolets kretslopp

 • Kunna förklara växthuseffekten och vilken påverkan den har på vår jord.

Matriser

Ke
Organisk kemi

Lägre
------------------------->
Högre
Laborationer
Planering av laborationer
Bidrar till att formulera egna planeringar som det går att följa och laborera efter.
Formulerar egna planeringar som efter någon bearbetning går att följa och laborera efter.
Formulerar egna planeringar som går att följa och laborera efter.
Laborationer
Genomförande av laborationer
Utför laborationer med färdiga instruktioner, på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Utför laborationer med färdiga instruktioner, på ett säkert och fungerande sätt.
Laborationer
Dra slutsatser
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en enkel slutsats.
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en utvecklad slutsats och kopplar ihop slutsatsen till viss del med naturvetenskapliga teorier.
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en väl utvecklad slutsats och kopplar ihop slutsatsen med naturvetenskapliga teorier.
Laborationer
Felkällor och förbättringar av laborationen.
Hittar enkla felkällor kopplade till resultatet och kan bidra med förslag hur laborationen kan förbättras.
Hittar specifika felkällor kopplade till resultatet och ger förslag på hur laborationen kan utvecklas.
Kunskaper
Förmågan att förklara och ge exempel med hjälp av fysikaliska begrepp.
Har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva och då ibland med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar att du vet att kolväten är fossila bränslen, samt fossila bränslens påverkan på miljön. Kan redogöra för de flesta av stegen i kolets kretslopp)
Har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband, ofta med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar djupare kunskaper om hur kolväten är uppbyggda. Visar på samband som fotosyntes och cellandning och hur de är en del av kolets kretslopp. Kan göra ett val mellan två bränslen med en enkel motivering.)
Har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på generella samband med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar förståelse för varför vissa bränslen påverkar växthuseffekten mer än andra genom att ta stöd av t.ex. kolets kretslopp, visar tydligt sambandet mellan vårt sätt att leva och den förstärkta växthuseffekten.)
Resonemangsförmåga
Förmågan att resonera i flera led och visa på orsaker, konsekvenser och åtgärder.
Redogör någon orsak och ett par konsekvenser och åtgärder med den förstärkta växthuseffekten. Något resonemang är i två led.
Visar att orsaker till förstärkta beror på förbränning av fossila bränslen och kan visa hur vårt levnadssätt orsaker detta med något exempel. Visar på konsekvenser i tre steg och kan ge minst tre åtgärder.
Resonerar på ett välutvecklat sätt i flera led både när det gäller orsaker, konsekvenser och åtgärder. Har med minst två exempel i vårt sätt att leva som orsakar en förstärkt växthuseffekt samt ger minst fyra åtgärder som underbyggs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: