Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 What´s Up

Skapad 2020-08-30 15:45 i Hågadalsskolan Uppsala
Vi arbetar med läromedlet "What´s up" där får eleverna många möjligheter att båda lyssna, tala och skriva olika texter på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Är du redo för att lära dig ännu mer engelska? Du kommer att tala, lyssna och skriva olika texter på engelska ibland på egen hand och ibland tillsammans med en kamrat. Get ready!

Innehåll

 

 

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 •  Uttrycka dig enkelt och med begripliga ord och meningar både muntligt och skriftligt
 •  
 • Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska.

Kunna läsa en enkel engelska text och återge de mest väsentliga delarna.

Kunna använda olika strategier vid läsning, skrivandet  och i samtal.

 •  
 • .

 

 •   
 •   

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 •  Du är delaktig i undervisningen och är aktiv.

Skriva några olika korta texter.

Du kan för ett enkelt samtal och svara på frågor på engelska.

Visar att du förstår det mesta av talad engelska.

Visar att du använder olika strategier för att göra dig förstådd.

 

 

 •  

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Vi läser och samtalar om vardagliga saker som är välbekanta,
 •  
 • Att uttrycka känslor och åsikter på engelska,

Tyda skriftliga och uttalade instruktioner på engelska.

Om andra engelskspråkiga delar i världen.

Hur språket är uppbyggt, grammatik och språkregler.

 •  
 •  

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi läser olika texter tillsammans och samtalar om dessa, i klassen, i par eller grupp.

Du får glosläxa varje vecka för att bygga ett ordförråd.

Vi har skrivövningar både enskilt och tillsammans.

Vi pratar engelska i klassrummet så mycket vi kan.

Vi ser filmer med enbart engelskt tal.

 •      

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris för Engelska åk 4

Kriterier

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Ny nivå
Kommentarer till utvecklingsområden
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Medier
Att kunna välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: