Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten med våra lärvänner

Skapad 2020-08-30 15:33 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Barnen i gruppen leker med och utforskar vatten.
Förskola
Vatten är något vi ser att flera av våra barn är väldigt intresserade av. Vatten finns i olika former så som is, snö, dimma och ånga. Vi vill experimentera och synliggöra barnens hypoteser kring vatten både ute och inne, och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och egna hypoteser. Genom att tillexempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.
Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

- Experiment, hypoteser och natur tillsammans med Ute-Ugo och Rör-Else
- Flyta/sjunka
-Varmt/kallt
- Vatten i olika former (Fast, flytande, gas)
- Målarfärg tillsammans med Krea-Tiva och Räkne-Reza
- Vi hittar böcker och samtalar om vatten (och saker som hör till) med hjälp av Alfa-Beta

 

Vi utgår ifrån barnens intressen och tillsammans med Lek-Levi och Hjärtrud upptäcker vi nya vattenlekar.
Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen, i stora och små grupper.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans med pedagoger och barn, samlar dokumentation, synliggör och diskuterar kring våra hypoteser under temats gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: