Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2020-08-30 15:51 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Planering för tal i decimalform, åk 5 HT 2020
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med vårt talsystem, tiondelar, hundradelar, tusendelar och deras position i positionssytemet. Att storleksordna decimaltal samt att läsa av och sätta ut decimaltal på tallinjen.

Innehåll

 • Kapitel 1, Tal i decimalform

Mål

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla dina förmågor i matematik:

Problemlösningsförmåga: 

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innnehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimalform
 • storleksordna enkla tal i decimalform
 • placera tal i decimalform på tallinjen
 • positionssytemet för tal i decimalform
 • kapitlets begrepp

Metodförmåga:

 • använda fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om positionsystemet och tal i decimalform på olika sätt, t.ex. med bilder och ord
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra matematiska resonemang om positionssystemet och tal i decimalform

 

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att:

 • Matteloggen
 • delta i genomgångar
 • diskutera i helklass och mindre grupper
 • titta på filmer
 • arbeta i matematikboken
 • träna på de olika förmågorna med hjälp av olika aktiviteter, som t.ex. spel
 • redovisa muntligt och- eller skriftligt 

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

Du får visa dina kunskaper:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen
 • test i slutet av kapitlet


Veckovis översikt för arbetet på lektionerna:

Vecka 35 

 sid. 8  11 + Matteloggen + gemensamma övningar Rätta med facit

Vecka 36

sid. 14  17 Matteloggen + gemensamma övningar Rätta med facit.

Vecka 37 

sid. 20  23 + Matteloggen + gemensamma övningar Rätta med facit.

Mattekollen 2

Träna mera: s. 26 - 28

 

Utmaning:   s. 29 - 30

Vecka 38 

Fortsatt arbete med att träna och fördjupa oss i arbete med tal i decimalform

Träna mera: s. 26 - 28

 

Utmaning:   s. 29 - 30

Test på kapitel 1

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal i decimalform

Du är på väg
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbart
Jag behärskar detta
Mer än godtagbart
Jag uppvisar mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du behöver utveckla din förmåga att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du är formulerar och löser problem väl, genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
Du behöver utveckla din förmåga att tolka resultat och dra relevant slutsats.
Du tolkar resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar väl resultat och drar relevanta slutsatser.
Begrepp
Du är på väg att behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla decimaltal
Du behärskar uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla decimaltal
Du behärskar på välutveckat sätt uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla decimaltal
Du är på väg att visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp; tiondel, hundradel, tusendel o.s.v.
Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp; tiondel, hundradel, tusendel o.s.v.
Du visar, använder och uttrycker på ett välutvecklat sätt kunskaper om kapitlets begrepp; tiondel, hundradel, tusendel o.s.v.
Du är på väg att förstå positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet. Att kunna storleksodna enkla tal i decimalform samt kunna placera decimaltal på tallinjen.
Du förstår positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet. Du kan storleksodna enkla tal i decimalform samt att placera decimaltal på tallinjen.
Du förstår på ett välutvecklat sätt, att siffrans placering avgör värdet. Du kan på ett välutvecklat sätt, storleksordna enkla tal i decimalform samt på ett välutvecklat sätt placera decimaltal på tallinjen.
Kommunikation och resonemang
Du är på väg att kunna beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matematiska symboler och växla mellan dessa
Du kan beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matematiska symboler och växla mellan dessa
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matemayiska symboler)
Metod
Du är på väg att kunna använda fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
Du använder fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
Du använder på ett välutvecklat sätt, fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: