Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rika och fattiga länder 9A, 2020 v. 36-42

Skapad 2020-08-30 16:15 i Almåsskolan Mölndals Stad
Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med fattiga och rika länder. Ni kommer att få göra ett individuellt arbete som ni redovisar på valt sätt. Lycka till!
Grundskola 9 Geografi
Ett arbeta om rika samt fattiga länder.

Innehåll

Inledning

Arbete år 9

Under veckorna 36-42 kommer vi att arbeta med fattiga och rika länder. Under arbetets gång har vi genomgångar, diskussioner klassvis, samarbetsövningar, tittar på film samt individuellt arbete.

Du skall själv välja ut ett valfritt fattigt land som du under arbetets gång kommer att fördjupa dig i. Dessutom ska du delta aktivt i diskussionerna om orsaker till att vissa länder är u-länder. Här har du möjlighet att både skriva egna tankar, eller reflektera på andras.

Lycka till!

Undervisning

Du kommer få arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att se filmer och diskutera mycket, både muntligt och i grupp.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att ha

-          genomgångar

-          titta på filmer

-          arbeta individuellt med att analysera ett fattigt land

Planering för arbetsområdet: Rika och fattiga länder

”Rika och fattiga länder”

Små företag i fattiga länder

Orsaker till uppdelningen av länderna

Olika indelningar av länder

Typiskt för rika länder

Typiskt för fattiga länder

Analys av ett rikt (förslagsvis Sverige) och ett fattigt land, som du väljer själv.

Sårbarhet och fattigdom

Att bekämpa fattigdom

Millenniemålen

Fattigdomsbekämpning – en analys

 

 

Uppgifter

Arbetsplan

Uppgift 1

Välj ett land som anses vara fattigt. Skriv upp det på listan så att du inte tar ett taget land. Samla in fakta om ”ditt” land, som du jämför med Sverige. Var aktiv och diskutera under lektionerna. Ditt färdiga arbete skall presenteras på valfritt sätt. Nedanför ser ni vad som bör vara med på denna del. 

Detta ska ingå:

  • Viktig fakta om landet?
  • Befolkning: ex. folkmängd, befolkningsfördelning, folkgrupper, religion. Reflektera och analysera statistiken. Varför ser det ut som det gör?
  • BNI, HDI? Barnadödlighet? Läkartäthet mm
  • Naturresurser, näringsliv, ekonomi, export/import. Förklara sambandet mellan dessa begrepp?
  • Redovisa orsaker till varför ditt land är fattigt.
  • Hur har det sett ut innan i landet? Nu-tid?
  • Om du vill så kan du välja ut en familj på Dollar street och utgå från dem (https://www.gapminder.org/dollar-street).
  • glöm inte att ange källor och att vara källkritisk!

När du är klar med ditt land så jämför du det med Sverige.

Tänk på att analysera, förklara och motivera! Orsak, verkan och konsekvenser?

----------------------

Redovisning

Presentation:

Du lägger själv upp hur ditt arbete ska presenteras. 

Själva presentationen ska innehålla, förutom allmän fakta, aktuellt, levnadsstandard och utveckling, karta/kartor, diagram samt en bild med viktiga namn/fakta/siffror.

eller...

Skriftligt

Skriv ett arbete där du genom tydlig struktur visar hur det är med ditt land.

--------------------

Källtips:

- Landguiden

- Globalportalen.org 

-Länkskaffriet

-SO-rummet

-https://varldskoll.se/

-http://www.globalis.se

https://www.sida.se/Svenska/sa-fungerar-bistandet/svenskt-bistand/om-fattigdom/

- www.ne.se

- Läromedel

- Kartor både på nätet samt böcker

Tips!

https://www.youtube.com/watch?v=btGjk-WVayQ#action=share

https://www.gapminder.org/

 

Matriser

Ge
Geografi årskurs 7-9

På väg att uppvisa grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Samspel mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Produktion, kommunikation och handel.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografiska begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Miljö
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Källkritik
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Ny rubrik

På väg att uppvisa grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: