Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 4

Skapad 2020-08-30 16:34 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska nu under några lektioner arbeta med den instruerande texttypen. Vi kommer att gå igenom hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

 

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas genom att du skriver en egen instruerande text utifrån matrisen.

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 36-37

Begreppslista:

 • instruktion
 • material
 • kronologisk ordning
 • stegvisa instruktioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Innehåll och struktur
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du skriver en instruktion med: *rubrik *lista med material eller ingredienser *stegvis instruktion i en kronologisk ordning, gärna numrerad på ett begripligt och i huvudsak fungerande sätt
Du skriver en instruktion med : *rubrik som tydligt förklarar vad texten ska handla om *instruktionerna är tydliga och lätta att följa *delar in texten i stycken på ett relativt tydligt och relativt väl fungerandesätt
Du skriver en instruktion med : *rubrik som tydligt förklarar vad texten ska handla om *instruktionerna är tydliga och lätta att följa *delar in texten i stycken på ett tydligt och väl fungerande sätt
Språk
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du skriver meningar som innehåller stor bokstav och punkt skriver meningar så pass bra att den som läser förstår använder imperativ skriver i opersonlig form med viss säkerhet
Du skriver meningar med skiljetecken och rätt ordföljd böjer meningarna med imperativ och skriver korta meningar med tydlig information med relativt god säkerhet
Du visar att du har ett stort ordförråd genom att du använder ämnesspecifika ord med god säkerhet
Text och bild
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du har med bilder som hör ihop med instruktionen på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har med bilder som gör instruktionen tydligare på ett ändamålsenligt sätt
Du har med bilder som hjälper läsaren att förstå instruktionen lättare, bilden är lätt att förstå på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: