Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkotts kompisböcker

Skapad 2020-08-30 18:33 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Vi kommer med hjälp av dem 10 små kompisböckerna samt en kompisbok baserade på barnkonventionen att arbeta med barns rättighet i samhället.
Förskola
Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter och i det sociala samspelet med andra. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor samt för oss själva.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården.

Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. I kompismaterialet hittar vi berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.

 

Böckerna vi kommer att utgå ifrån är:

Dela med sig

Vänta på sin tur

Lyssna och komma överens 

Säg stopp

Samarbeta

Visa dina känslor

Lugna ner dig

Säg förlåt

Prata om det

Sprid glädje

 

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 • Vi kommer att arbeta med en bok i två veckor.
 • Vi kommer att läsa böckerna tillsammans med barnen, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken och barnen får hjälpas åt att komma fram till olika sätt att lösa kanins och igelkotts problem.
 • Vi kommer utföra olika aktiviteter (skapande med olika material och lekar) som Kanin och Igelkott är med om i böckerna.
 • Vi kommer att sjunga och läsa ramsor om vänskap.
 • Vi kommer belysa att alla barn har lika värde, olika är bra och rätt att känna trygghet och trivsel. 

 

MÅL

Genom vårt arbete vill vi att alla barn skall få redskap för att möta nya situationer samt lära sig att hantera dessa.

Vi vill att dem ska få möjlighet att kunna hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är och att alla är olika. 

Vi vill att barnen skall få en ökad förståelse för nya ord och begrepp i böckernas handling. 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera med hjälp av samlingar, observationer, foto och samtal.  

Vi kommer tillsammans med barnen skapa en temavägg inne på avdelningen

Vi kommer att föra samtal i våra delade grupper ( Igelkottarna och kaninerna).

Vi kommer att dokumentera Kontinuerligt i lärloggen och på vår tavla i hallen till våra föräldrar.

 

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera under arbetets gång genom veckoreflektioner och delanalyser.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: