Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 6A

Skapad 2020-08-30 18:00 i Raus Planterings skola Helsingborg
Koll på Matematik 6A från Sanoma Utbildning
Grundskola 6 Matematik
Under hösten kommer ni att arbeta med boken Koll på Matematik 6A. På lektionerna kommer du att få en möjlighet att utveckla och träna på dina matematisk förmågor. Utöver materialet i boken kommer du att få möta matematiken på ett spännande och varierande arbetssätt.

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Se matris.

Veckoplanering

Ni kommer att få veckoplanering inför varje kapitel i boken där ni kommer att kunna följa planeringen med kort beskrivning och vilka uppgifter som ska lösas. 

 

Innehåll

Kapitel 1: De fyra räknesätten

 • Addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.
 • Multiplikation med tvåsiffriga faktorer.
 • Kort division.
 • Rimlighetsbedömning vid beräkningar.

Kapitel 2: Skala, volym och cirkeln

 • Skala på kartor och ritningar.
 • Göra egna kartor och ritningar.
 • Enhetsomvandla volym.
 • Jämföra, uppskatta och mäta volym.
 • Beräkna cirkelns omkrets och area.

Kapitel 3: Bråk, Procent och proportionalitet

 • Jämföra tal i bråkform.
 • Addera och subtrahera tal i bråkform och i blandad form.
 • Utföra beräkningar med tal i procentform.
 • Se proportionella samband.

Kapitel 4: Sannolikhet, kombinatorik och statistik

 • Förstå sannolikhet.
 • Förstå kombinatorik.
 • Skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram.

Kapitel 5: Ekvationer, uttryck och problemlösning

 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Skriva och förenkla uttryck.
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 6A.

De fyra räknesätten

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Addition
Jag kan ställa upp en addition och lösa den. Jag klarar detta även med decimaltal.Jag är säker på positionssystemet så att rätt talsort hamnar på rätt plats i uppställningen.
Subtraktion
Jag kan ställa upp en subtraktion och lösa den. Jag klarar detta även med decimaltal.Jag är säker på positionssystemet så att rätt talsort hamnar på rätt plats i uppställningen
Multiplikation
Jag kan ställa upp en multiplikation med tvåsiffriga faktorer och lösa den. T ex: 84 x 9,3.
Division
Jag kan ställa upp en division och räkna ut den med hjälp av kort division. T ex 858/4
Blandade textuppgifter
Jag kan läsa eller få en textuppgift uppläst och lösa den på ett effektivt sätt. Jag förstår vilket eller vilka räknesätt jag behöver använda för att lösa uppgiften.

Skala, Volym & cirkeln

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Skala
Jag förstår vad skala är. Jag kan t ex mäta på en karta som är gjord i skala 1:10000 och räkna ut hur lång sträckan är i verkligheten.
Volym
Jag kan storleksordna mängder som är skrivna med olika enheter för volym och även i decimalform. Jag kan t ex jämföra 0,306 liter, 206 ml, 3,7 dl, 0,497 liter, 3,9 cl och 568 ml med varandra. Jag kan också uppskatta vad något ungefär rymmer och välja rätt enhet för volym.
Cirkelns omkrets
Jag vet vad en radie och vad en diameter är. Jag kan t ex räkna ut en cirkels omkrets om jag vet att diametern är 3 cm.
Cirkelns area
Jag vet vad en radie och vad en diameter är. Jag kan t ex räkna ut en cirkels area om jag vet att radien är 2 cm.

Bråk, Procent & Proportionalitet

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Tal i bråkform
Jag kan skriva tal i bråkform och i blandad form och växla mellan dessa. Jag kan även addera och subtrahera med dessa tal. T ex 3 hela och 1/5 minus 1 hel och 4/5.
Bråk i enklaste form
Jag kan skriva ett bråk i enklaste form, t ex vet jag att bråket 2/10 kan skrivas som 1/5 i enklaste form.
Procent
Jag kan räkna ut hur mycket en andel är i procent, t ex hur mycket 25% av 200kr är. Jag kan också räkna ut priset på en vara efter en prishöjning eller prissänkning, t ex det nya priset på en vara som kostat 400kr och sänks med 25%.
Proporttionella samband
Du kan avgöra om en tabell eller en graf visar ett proportionellt samband eller ej.

Sannolikhet, kombinatorik & statistik

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Sannolikhet
Jag vet att sannolikhet anger hur stor chans eller risk det är att något inträffar. Jag kan skriva sannolikhet i bråkform, t ex att det är 1/6 chans att jag ska slå en sexa med tärningen.
Kombinatorik
Jag förstår att kombinatorik handlar om att ordna och kombinera. Jag kan räkna ut olika kombinationer genom rita, skriva, göra en tabell eller multiplicera.
Statistik
Jag kan skapa egna stapel-, linje- och cirkeldiagram.

Ekvationer, uttryck & problemlösning

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Ekvationer
Jag förstår och kan lösa ekvationer av typen 5x + 6 = 256.
Uttryck
Jag kan skriva ett uttryck och kan förenkla detta. T ex om basen är 4x och höjden är x+1 så kan jag räkna ut att omkretsen är 4x + 4x + x+1 +x+1. Jag kan då förenkla detta uttryck till 10x+2.
Problemlösning
Jag kan lösa problemlösningsuppgifter med olika metoder, t ex genom att rita eller göra tabeller utöver att göra beräkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: