Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materians uppbyggnad

Skapad 2020-08-30 18:34 i Central enhet Ludvika
Grundläggande kunskaper i fysik och kemi, materia och atomer.
Grundskola 7 Kemi Fysik
Vi börjar fysiken denna termin med att att ta reda på vad materia är. Materia är allt som tar plats och väger. Det kan vara grundämnen eller kemiska föreningar. Den minsta delen av ett grundämne är atomen. En molekyl är två eller flera atomer som sitter ihop. Materia förenar sig på olika sätt, flyttar sig, packar ihop sig, sprider ut sig, ändrar form, blir osynlig. Allt det här och lite till ska vi lära oss för att få förståelse för hur allt är uppbyggt och få förklaringar till situationer och fenomen runt oss.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att du ska får förståelse kring hur allt runt omkring dig är uppbyggt och får förklaring till vissa situationer och fenomen omkring dig.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss detta genom att se filmer, arbeta med material i Gleerups och andra läromedel, diskutera ord och begrepp på lektionerna. 

Vi kommer göra några enklare vetenskapliga undersökningar och träna oss på att dokumentera dem.

I slutet av arbetsområdet så kommer vi göra ett test som visar vad du lärt dig. 

Vad som kommer att bedömas:

Undersökningarna - hur du kan följa en instruktion och skapa en egen, hur du laborerar och utvärderar undersökningen.

I diskussioner och arbetsuppgifter - Hur väl du använder de ord och begrepp som vi lär oss.

I ett test i slutet av området.- Hur väl din förståelse är för hur allt runt omkring oss är uppbyggt.

Hur du får visa vad du kan:

I diskussioner och övningar på lektionerna, vid undersökningar, i den dokumentation du kommer göra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Materias uppbyggnad

E
C
A
Volym, densitet och temperatur
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva volym, densitet och temperatur.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband mellan volym, densitet och temperatur.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband mellan volym, densitet och temperatur.
Atomens uppbyggnad
Fysikaliska modeller och partiklar. Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om hur en atom är uppbyggd.
Du har goda kunskaper om hur en atom är uppbyggd.
Undersökningar, genomförandet
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera egna planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera egna planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera egna planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökningar, använda utrustning
Använda utrustning
Vid undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Vid undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Vid undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar, slutsatser
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Undersökningar, utvärdering
Resultat, rimlighet & förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökningar, dokumentation
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: