Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk9 grön

Skapad 2020-08-30 19:19 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Kapitel 1 i Matte Direkt åk 9 När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att Räkna med små och stora tal: prefix, tiopotenser, grundpotensform, potenser, tal i kvadrat, kvadratrötter, använda talmängder

Innehåll

 

Klar

Moment

Genomgång på lektion

Uppgifter att jobba med

(Din lärare kan låta dig att hoppa över vissa uppgifter om du visar att du kan det aktuella området)

 

 

 1

 

 

 

 

 2

 

·         Grön kurs: Stora tal

Positionssystem: https://www.youtube.com/watch?v=HNN9cK_Pr1c

 

·         Grön kurs: Prefix för stora tal

Prefix och tiopotenser: https://www.youtube.com/watch?v=Q_HfQfZ-ArQ

 


1 - 4

 

 

5 – 9

 

 

 

 3

 

 4

·    

 
Grön kurs: Potenser och räkning med  tal i potensform

·        Grön kurs:   Kvadratrötter

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/potenser-och-grundpotensform (skrolla ner: film nr. 1:

intro: potenser och kvadratrötter och sista filmen: Adam- Potenser och kvadratrötter)

 

 

55 – 63, 64- 71

 

82 - 86

 

 

 

 

 


5

 

 

 

 

6

·         Grön kurs: Tiopotenser och   Stora tal i grundpotensform

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/rakna-med-potenser (första filmen: 10-potenser intro) 

 

 

·         Grön  kurs: Räkna med tiopotenser och räkna med tal i grundpotensform

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/rakna-med-potenser (film nr 2 om multiplikation och film 3 om division: . OBS: förklaring   i sista filmen när något tal är upphöjt till 0  är viktig).

10 – 15, 16 - 21

 

 

 

 

 

22- 29,  30 - 39

 

7

 

 

 

8

 

·         Grön kurs: Räkna med tiopotenser och räkna med tal i grundpotensform - fortsättning

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/rakna-med-potenser (film nr 2 om multiplikation och film 3 om division: . OBS: förklaring   i sista filmen när något tal är upphöjt till 0  är viktig).

·         Grön kurs: Små tal med prefix (negativa tal i exponenten) 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/sma-tal-som-potenser

(första  filmen: 10-potenser och små tal)

Lös de uppgifter som du har kvar från föregående lektion

 

 

40 - 54

 

9

 

10

 

 

·         Grön kurs: Tal i kvadrat (titta på de gula talen längst diagonalen)

·         Grön kurs: Talmängder: Naturliga tal (N), hela tal (Z) och rationella tal (Q), Irrationella tal (t.ex. , π osv.), reella tal (R, innehåller både rationella och irrationella tal))

 

72 - 81

 

76, 77, 78, 79

 

11

 

12

 

Övningsdiagnos 1 (utvalda frågor)

Ev. Tid för lite röd kurs: Mer om små tal

Övningsdiagnos 2 (utvalda frågor)

Ev. Tid för  lite röd kurs: Mer om kvadratrötter och division med dem, ,talmängder:  intro till komplexa tal (C)

 

 

17- 18, 26 – 30

 

33 – 42, 43 – 49, 54 - 55

 

 

Sedan är det dags att läsa Geometri 😊

 

 

Med reservation för ändringar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: