Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur, höst

Skapad 2020-08-30 19:28 i Hedekas skola Munkedal
Följa en växts livscykel från frö till frö.
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Vi ska följa en växt från frö till frö. Du ska få kunskap om vad en växt behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om bin och samspelet i naturen mellan växter och djur.

Innehåll

 Beskrivning av arbetsområde

Följa en växts livscykel från frö till frö. 

Du kommer att lära dig växters namn och deras olika delar

Vi kommer använda några växter för att tillaga något att äta 

Du kommer att så och sköta om ärtor och förhoppningsvis även skörda.( Växtens livscykel)

Du kommer att göra förutsägelser om dina frön och plantor, dokumentera med text och bild.

Du kommer att mäta din växt regelbundet och visa resultatet i ett tillväxtsdiagram. 

 

 Mål för arbetsområde

Få kunskap om:

 • vad en växt behöver.
 • om växter och djurs livscykel.
 • hur djur och blommor samspelar med varandra.
 • hur vi människor kan ta vara på vad naturen ger
 • namn på några olika växter i vår närmiljö

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • dokumentera växtens livscykel 
 • berätta om en växts eller djurs livscykel.
 • berätta något om  hur djur och blommor samspelar i naturen.
 • veta vad växt behöver.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: