Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med tyg / tavla åk6 ht-20

Skapad 2020-08-30 19:47 i Förslövs skola F-9 Båstad
Genom hela arbetsprocessen från idé till färdigt arbete, planerar och genomför du ett personligt skapat slöjdarbete.
Grundskola 6 Slöjd
Utifrån inspirerande bilder och material skapar du med symaskin en textil bild med fantasi och personlig prägel. Den färdiga bilden monteras i en ram som du tillverkar i trä - och metallslöjden under vårterminen.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Utifrån instruktioner visar du att du kan skapa din textila bild med personlig prägel. Du pratar om din bild och ser möjligheter till utveckling i ditt arbete. Du visar engagemang i val av material och färgsammansättning som har betydelse för resultatet. Du resonerar kring val du gjort och hur det har påverkat det färdiga arbetet. Du visar att du kan se förtjänster och brister i slöjdarbetet.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.
 • Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
 • Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och för då resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi tittar på inspirerande bilder och du ritar din bild.

Vi pratar om bilders betydelse och vad de uttrycker.

Vi diskuterar material, färger och hur viktigt det är med fantasi i arbetet.

Vi går igenom och övar symaskinens funktioner.

Vi går igenom och resonerar kring tekniken ”måla med tyg”.

Vi går igenom och resonerar kring dokumentationen av arbetsprocessen.

Vi pratar om förtjänster, brister samt ramens betydelse för det slutförda arbetet.DokumentationAvsnitt 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Textilslöjd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du kan till viss del kombinera tekniker och material. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du kan göra kreativa och medvetna val i olika material för att få ett välarbetat och personligt präglat arbete med god kvalitet
Ny aspekt
Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du är osäker och tar sällan egna initiativ i ditt arbete. Du får mycket stöd och hjälp med arbetsgången i slöjdarbetet, samt att lära och förstå slöjdspecifika ord
Ibland är du osäker i ditt arbete och frågar om saker vi har gått igenom. Du får stöd med arbetsgången i slöjdarbetet. Du kan och förstår några vanligt förekommande slöjdspecifika ord.
Du vet oftast vad du ska göra i slöjdarbetet. Utifrån dina egna funderingar, diskuterar du och ställer de frågor du behöver få svar på för att komma vidare i arbetet. Du kan och förstår till viss del slöjdspecifika ord.
Du vet vad och hur du ska göra, du arbetar självständigt med ditt slöjdarbete. Du uttrycker dig med slöjdspecifika ord när vi diskuterar ditt arbete.
Ny aspekt
Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan med viss hjälp se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du har svårt med att uttrycka hur ett slöjdarbete är utfört med slöjdspecifika ord.
Du kan se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du kan till viss del uttrycka dig med slöjdspecifika ord, men det är med ett kort innehåll.
Du ser vad som är bra och mindre bra i ett slöjdarbete. Till stor del uttrycker du dig med slöjdspecifika ord då du ger förslag på alternativa lösningar, samt ger ett relevant omdöme om arbetet.
Du kan tydligt redogöra för förtjänster och brister i ett slöjdarbete. På ett naturligt sätt uttrycker du dig med slöjdspecifika ord och begrepp. Du kan motivera ditt omdöme och ge konstruktiv kritik.
Ny aspekt
Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och för då resonemang om symboler, färg, form och material.
På en enkel nivå är du med i en diskussion om ett slöjdföremåls utseende. Du gör ytliga kopplingar till symboler, färg, form och material.
Du kan delta i en diskussion om slöjdarbetets utseende. Du jämför flera arbeten och kan uttrycka olikheter beträffande symboler, färg, form och material.
Du deltar i diskussioner kring slöjdföremåls utseende. Du ger motiveringar till dina åsikter med anknytning till symboler, färg, form och material.
Du deltar aktivt i diskussioner med väl genomtänkta argument kring slöjdföremåls utseende. Du för ett väl underbyggt resonemang med reflektioner utifrån symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: