Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, HT20, åk 4-5

Skapad 2020-08-30 20:16 i Freinetskolan Mimer Freinet
Största delen av biologin kommer att ligga v 3-13. Vi kommer att läsa det centrala innehållet om sagor och myter efter dessa veckor men då ligger inga bedömningsarbeten i biologi.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Det stora området i temat är livets utveckling på jorden. Hur liv uppstår och dess olika livsformers utveckling och anpassningar till sin livsmiljö. Människans pubertet och frågor om jämställdhet och identitet är en del i temat.

Innehåll

Arbetssätt, arbetsformer:

Du har två lektioner i veckan i helklass och ett längre verkstadspass i halvklass varannan vecka. På Helklasspassen sker genomgångar, faktainhämtning och diskussioner. Du arbetar också med individuella övningsuppgifter. På verkstadspassen sker bland annat laboratoner, fältstudier och sokratiska samtal.

Följande begrepp, personer och områden kommer vi att fokusera på:

 • Livets utvecklings på jorden ur ett naturvetenskapligt perspektiv.
 • Tidsperspektivet på livets utveckling på jorden.
 • Evolution
 • Naturligt urval
 • Anpassning
 • Fossila upptäckter
 • Celler
 • Fotosyntes
 • Charles Darwin
 • Sortering och indelning av olika arter (växter och djur).
 • Människans utveckling 
 • Pubertet
 • jämställdhet
 • Identitet

Uppgifter

 • Fakta om puberteten

 • Frågor om livetsutveckling vecka 39

 • Fältstudieuppgift vecka 46-47

 • Fältstudieuppgift vecka 45-46

 • Fältstudie vecka 45-46

 • Delta i ett sokratiskt samtal om evolution.

 • Delta i ett sokratiskt samtal om Evolution

 • Berättelse om tidslinjen och livets utveckling.

 • Berättelse om tidslinjen och livets utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kunskapskrav i Biologi

Genom undervisningen i ämnet Biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har arbetat med området, men ej ännu nått kunskapskravet.
1
2
3
Samtala och diskutera
Sokratiskt samtal och diskussioner under lektionerna.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och granska information
Arbetet om livsformer (djurlivet) och dess anpassning till sin levnadsmiljö.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Arbetet om livsformer och dess anpassning till sin levnadsmiljö.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Laborativt arbete
Uppgifter i skogen i vår närmiljö. Undersökning i närmiljön.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Analys och resonemang
Diskussion om resultat av fältstudieuppgift/ undersökning
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Fältstudieuppgift
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Naturvetenskapliga upptäckter
Fossiluppgift/ samtal
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Biologiska samband och begrepp
Arbetsuppgifter om arter, skriftligt test och sokratiskt samtal, uppgift om puberteten.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologiska samband, naturen och människan
Samtal och Sokratiskt samtal
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Biologiska samband, naturen
Uppgift om livets utveckling, arters anpassningar och testfrågor
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: