Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2020-08-30 20:19 i St Mellby skola Alingsås
Materialkännedom, sammanfogning och teknikhistoria
Grundskola F – 9 Teknik
Vad är teknik? Vilka problem löser tekniska grejer? Varför består saker av olika material? Hur sitter saker ihop egentligen? Har saker och ting alltid sett ut som de gör? I detta teknikområde kommer du få lära känna olika slags material och hur de kan vara sammanfogade samt ta del av historien för att förstår varför saker ser ut som de gör idag. Du ska även få utarbeta en egen konstruktion i form av en förpackning och designa den efter dina önskemål! Nu kör vi!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Te 1-6
   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Te 1-6
   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska få genomföra en egen konstruktion i form av en förpackning där du får möjlighet att pröva möjliga ideér till lösningar för detta. Du ska vara aktiv i arbetet för att leda arbetet framåt. Du ska också kunna resonera om hur några föremål i din vardag har förändrats över tid.

Undervisning och bedömning

Du kommer få möjlighet att undersöka olika material som finns i din vardag tillsammans med andra. Du kommer även få undersöka hur material kan vara sammanfogade och föra dokumentation kring detta genom att fota med i-pad. Du kommer få använda dig av olika ord och begrepp som rör hela arbetsområdet både i text och muntligt. Du kommer få undersöka hur olika förpackningar ser ut och sedan få tillverka en egen förpackning med hjälp av olika material och sammanfogningstekniker. Du kommer också få se på film som belyser hur föremål i din vardag förändrats över tid och få möjlighet att diskutera detta på olika sätt tillsammans med andra. Du kommer bedömas under arbetets gång i hur du deltar i diskussion och dokumentation samt hur du genomför konstruktionsarbetet.  

Uppgifter

 • Lektion 2; Materials egenskaper

 • Lektion 1; Vad är material?

 • Lektion 3; Sammanfogning

 • Lektion 4; Förpackningar

 • Lektion 6; Utvärdering, bedömning och utställning

Matriser

Tk
Teknik år 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
**Tekniska föremål**
Jag kan, med hjälp av någon, ge exempel på tekniska föremål.
Jag kan ge exempel på något tekniskt föremål som jag känner till.
Jag kan ge exempel på enkla tekniska föremål som jag känner till.
**Teknisk konstruktion**
Jag kan, med hjälp av någon, konstruera en förpackning.
Jag kan på egen hand konstruera en förpackning
**Ge förslag som för arbetet framåt**
Jag kan, med hjälp av någon, ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan ibland ge något förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
**Göra skisser och bilder**
Jag kan, med hjälp av någon, göra skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag försöker göra egna enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
**Skillnader förr och nu**
Jag kan, med hjälp av någon, berätta hur någon teknisk sak har förändrats jämfört med förr i tiden.
Jag kan berätta hur någon vanlig teknisk sak har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan berätta hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: