Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2020-08-30 21:00 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
I ämnet svenska kommer du att lära dig alfabetets alla bokstäver - vad de heter, hur de låter och hur de formas. Du kommer att skriva ord, meningar och berättelser på iPads, ibland tillsammans med en skrivkompis. Du lästränar både individuellt och i mindre grupp. I olika sammanhang kommer du att öva dig på att berätta, beskriva och förklara.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Så här ska vi arbeta:

 • lästräning i mindre grupp
 • individuell läsning
 • högläsning
 • arbeta med alfabetets bokstäver digitalt och praktiskt
 • skriva olika slags texter på iPad, ibland tillsammans med skrivkompis
 • bearbeta texter tillsammans
 • tala, berätta/återberätta, beskriva och förklara i olika sammanhang

Detta bedömer vi:

 • din läsförmåga och läsförståelse
 • din skrivförmåga
 • din förmåga att berätta, beskriva och förklara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: