Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2020-08-30 20:39 i Enbacka skola Säter
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi får följa Asta, Bea och Cesars spännande äventyr i vår läsebok "Diamantjakten".

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor

om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda tankekarta som planering för ditt skrivande

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Undervisning

Du kommer att få:

- läsa och skriva olika typer av texter
- svara på frågor "på ytan" och "under ytan"
- spela spel
- arbeta i arbetsboken 
- samtala om texter i par och i grupp

 

 

 

 

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Du får läsa upp din läsläxa för din klasslärare och speciallärare.
Du visar att du har förstått innehållet genom samtal och genom att arbeta med olika övningar i läsförståelse i arbetsboken.
Med stöd av sekvensbilder kan du återberätta muntligt och sedan skriftligt det du läst.
Du kan besvara och ställa frågor på ytan och under ytan. 
Du får skriva olika texttyper.
Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd.

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: