Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-08-30 20:45 i Forshällaskolan Uddevalla
Grundskola 4 Historia
Vikingarna är kända över hela världen. De färdades i sina stora skepp och plundrade och erövrade olika länder. Man varför kallades de egentligen för vikingar? Under de kommande veckorna ska du få lära dig om vikingatiden och vad som egentligen hände då!

Innehåll

Vad: Under kommande veckor ska du få lära dig om vikingar och vikingatiden.
Hur: genom presentationer, faktatexter, arbete i övningsboken samt serien Odens rike (digital pedagogik) kommer vi att utveckla vår kunskap om vikingatiden.

Dina kunskaper kommer sedan att bedömas i ett skriftligt prov och genom ditt deltagande på lektionerna. Vi kommer också att arbete med vår begreppsförståelse då vi kommer välja ut begrepp som du sedan får förklara. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under vikingatiden
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vikingatiden
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: