Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk åk 6

Skapad 2020-08-30 20:47 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval
Spanska åk 6

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer
 • Kommunikation om ämnesområden som är välbekanta för eleverna
 • Kommunikation om levnadssätt och sociala relationer i områden där språket talas
 • Enkla samtal och dialoger
 • Hur ord och språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer
 • Språkliga strategier för att delta i samtal, t ex frågor, fraser och uttryck
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning

Arbetsområden

 • Hälsningsfraser
 • Presentation av dig själv på ett enkelt sätt
 • Berätta om dig själv och din familj på ett enkelt sätt
 • Veckodagar och månader
 • Siffror och klockan
 • Begrepp kring kläder, mat, färger o s v
 • Succesiv uppbyggnad av ordförrådet
 • Realia; historia, levnadssätt och traditioner

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Ordförråd; glosor och förhör
 • Skriva enkla texter med hjälp av med inövade ord fraser
 • Muntliga presentationer
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Auditiva övningar; lyssna på CD och spela upp enkla pjäser inför gruppen

Bedömning

VI bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • läsa och förstå enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • .

När du avslutat dina studier i år 6 bör du minst kunna:

 • Presentera dig och berätta om dig och din familj
 • Veckodagar, månader, räkneord, klockan, färger m m
 • Enkla dialoger inom de ämnesområden som vi har arbetat med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: