Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi år 9

Skapad 2020-08-30 20:57 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Det här med pengar verkar vara något mycket viktigt, eller hur? Hur fungerar ekonomin i samhället? Måste vi betala skatt och varför? Vad ska skattepengarna räcka till? Vad skulle hända om vi slutade betala skatt? Eller om företagen slutade betala ut lön till sina anställda? Vad betyder inflation? Vad är skillnaden på hög- och lågkonjunktur? Vilka politiska åtgärder kan vidtas för att påverka konjunkturerna? Allt det här och mycket till kommer du få lära dig under den här kursen.

Innehåll

 Mål för ämnesområdet

Målet är att du efter ämnesområdet ska:

 • känna till ekonomins tre grundfrågor
 • känna till produktionsfaktorerna
 • känna till skillnaderna mellan marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi
 • känna till vad det svenska välfärdssamhället innebär
 • förstå och kunna förklara vad en marknad är
 • förstå och kunna förklara hur prissättning sker
 • förstå och kunna förklara hur aktörerna påverkar och påverkas av varandra i det ekonomiska kretsloppet
 • förstå och kunna förklara skillnaden mellan hög- och lågkonjunktur
 • förstå vad inflation är och vad orsakerna och konsekvenserna av inflation kan vara.
 • förstå och kunna förklara hur staten kan påverka konjunkturerna genom penningpolitik och finanspolitik

Centrala begrepp

Produktionsfaktorer, råvaror/naturtillgångar, realkapital /finanskapital, arbetskraft, ekonomiska system, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi, lokal- och global marknad, efterfrågan, utbud, jämviktspris, vara, tjänst, aktör, ekonomiska kretsloppet, konsumera, arbetskraft, lön, skatt, välfärd, offentliga sektorn, kapital, investeringar, utlåningsränta, inlåningsränta, export, import, högkonjunktur, lågkonjunktur, inflation, penningpolitik, finanspolitik, Riksbanken, reporänta, finansdepartementet

Tidsplan

Veckorna 35-43

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Filmvisningar
 • Gemensam läsning av läromedlet (NE.se) i par, grupp och helklass
 • Arbete med läromedlet (enskilt och tillsammans med andra) 
 • Resonemangsövningar (enskilt och tillsammans med andra)
 •  

Bedömning

 • Läxförhör 1: vecka 37 
 • Filmuppgift: Ekonomiska kretsloppet
 • Skrivuppgift om välfärden
 • Skrivuppgift om skatter
 • Läxförhör 2 : vecka 40
 • Avslutande prov vecka 43
 • Samt deltagande i samtal, diskussioner och övningar under lektionstid.

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

har ej ännu nått E
E
C
A
Reflektera och analysera
 • Sh
 • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar ovanstående genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar ovanstående genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar ovanstående genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp och modeller
 • Sh
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analysera och jämföra
 • Sh
 • Sh
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka och beskriva
 • Sh
 • Sh
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: