Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2020-08-30 21:15 i Grundsärskolan Östhammar
Eleverna kommer att undersöka vilka material som sluter en krets, koppla slutna kretsar, få glödlampor att lysa. Vi kommer att undersöka hur magneter fungerar. Vi kommer även att arbeta med hur elektricitet används i vårt samhälle och i vår vardag.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik Naturorienterande ämnen
En elektrisk krets kan kopplas av ledande materiel på olika sätt. I det här temat ska du lära dig att sluta en krets och vilka material som leder ström och inte.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Elektriciteten spelar stor roll i vår vardag. Hur elektriska kretsar med batterier sluts och kopplas och hur kretsar används i vardagliga situationer kommer du att utforska i det här temat. Du får även utveckla din förmåga att genomföra olika experiment och dokumentera det du gjort. Du ska också få träna på att förutsäga vad som ska hända och jämföra det med resultaten.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig om kretsar kring el i genomgångar och laborationer, men även i samtalen om resultaten och i arbetet med att skriva en dokumentation och rita kopplingsschema. Du kommer att arbeta tillsammans i en grupp men även enskilt.

Vad som kommer att bedömas:

Målet med undervisningen är att du visar att du klarar att genomföra en laboration, deltar i diskussionerna, dokumenterar experimentet och beskriver samt:

 • Känner till och kan berätta om några material som leder ström. 
 • känner till och kan berätta om några material som inte leder ström. 
 • Känner till och kan berätta om hur vi använder elektricitet i våra hem. 
 • Kan koppla en elektrisk krets, tex att få en lampa att lysa.
 • Kan beskriva genom att rita kopplingscheman hur en elektrisk krets fungerar, dokumentera modellen med en bild
 • Känner till några elektriska apparater i hemmet och hur de laddas. 
 • Känner till vad man får göra eller inte göra med elektriska saker (elsäkerhet). 
 • Vet att det är viktigt med säkerhet vid användandet av elektriska apparater (elsäkerhet)
 • Känner till och kan beskriva hur magneter fungerar
 • Känner till att magneter används både i hemmet och i samhällen. 

Känner till och kan beskriva ämnesspecifika ord tex:

Magnetism

Elektriska kretsar

Batteri

Elsäkerhet

Elkomponenter

Dokumentation

Modell

Skiss

Hur du får visa vad du kan:

Dina förmågor visar du:

När du genomför de olika experimenten tillsammans med en kamrat eller enskilt,

När du gör din dokumentation, när du resonerar om resultaten och

hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  NO  7-9
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9

Matriser

NO Tk

Kretsar kring el

E
C
A
Hur du får visa vad du kan
Genomföra en laboration
Eleven kan medverka i att genomföra en laboration
Eleven kan genomföra en laboration på ett delvis fungerande sätt
Eleven kan genomföra en laboration på ett väl fungerande sätt
Du visar att du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning.
Dokumentation
Eleven bidrar till dokumentationen av laborationen och resultatet
Eleven kan göra en enkel dokumentation av laborationen och resultatet
Eleven kan göra en välutvecklad dokumentation av laborationen och resultatet.
Du gör en enkel dokumentation genom att först göra en förutsägelse och sen skriva om undersökningen och resultatet.
Resonemang Ämesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemangen.
Eleven bidrar till resonemangen om resultaten i undersökningen och använder några ämnesspecifika ord, symboler och begrepp.
Eleven för enkla resonemangen om resultaten i undersökningen och använder några ämnesspecifika ord, symboler och begrepp.
Eleven för välutvecklade resonemangen om resultaten i undersökningen och använder några ämnesspecifika ord, symboler och begrepp.
Du deltar i resonemangen om resultaten i undersökningen och använder ämnesspecifika ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: