Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A-Kap.1-Taluppfattning

Skapad 2020-08-30 21:18 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Grunden i vårt matematikarbete kommer att vara de områden som tas upp i Matteborgen 4A. Första området gäller Taluppfattning, kapitel 1 i boken.

Innehåll

Mål för Kapitel 1: Taluppfattning

 

Vad ska jag lära mig?

-       Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0–10.000

-       Förstå vårt talsystem

-       Kunna ordna tal efter storlek

-       Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

 

Viktiga ord/Begrepp: tal, siffra, positionssystem, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, tallinje

 

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Se till att ta hem matteboken och jobba ikapp om du inte är färdig med planeringen i skolan eller på läxhjälpen. Du har fått ett papper med en planering där du ser vilka tal som ska räknas under veckan. Detta papper ska du ha tillgängligt när du räknar så att du kan stryka talen du räknat färdigt. Planeringen finns också här under, se uppgifter längre ner på sidan. 

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Uppgifter

 • Kapitel 1 - Taluppfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A-Kap.1-Taluppfattning

Rubrik 1

1:1 Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du kan läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du har goda kunskaper då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
1:2 Du ska kunna talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna, tusental, hundratal, tiotal och ental.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna.
Du kan berätta och skriva talens värde, hur tal är uppbyggda och talsorternas namn.
Du har goda kunskaper om talens värde, talens uppbyggnad och talsorternas namn.
1:3 Du ska kunna veta skillnaden på siffror och tal. Ex. talet 18 består av två siffror. Siffrorna är 0-9.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om skillnader på siffror och tal.
Du kan berätta om skillnaden på siffror och tal.
Du har goda kunskaper om skillnad mellan siffror och tal.
1:4 Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du har goda kunskaper då du läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: