👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Big Bang till forntid!

Skapad 2020-08-30 22:54 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
En resa i tiden från jordens uppkomst fram till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia NO (år 1-3) Svenska
En resa i tiden från jordens uppkomst fram till järnåldern. Under denna arbetsperiod kommer du att lära dig mer om jordens utveckling från Big Bang, de första djuren i havet och på land, människans utveckling, samt om istiden fram till och med järnåldern.

Innehåll

 

Förhistorisk tid - Forntiden

Vi ska arbeta med jordens uppkomst och om hur livet började.

Vi ska lära oss hur de första människorna på jorden levde.

Vi ska jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.

Vi ska se hur en tidslinje är uppbyggd och var stenåldern, bronsåldern och järnåldern befinner sig på den.

Vi ska träna på att upptäcka spår i naturen, t ex spår av istiden, forntiden och tidiga bosättningar.

 

Mål för arbetsområde

Du ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Du ska kunna berätta om hur människorna på sten- brons och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Du ska kunna ge exempel på olika spår av forntiden i naturen.

Du ska kunna och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Du ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

Du kommer att få möjlighet att:

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

- skriva faktatexter med hjälp av begreppsordlistor.

- samtala och diskutera.

- lyssna på genomgångar.

- göra bilder och skapande arbeten i grupp och enskilt.

- göra utforskningar och studiebesök (i den mån det går).

- leta efter fakta på egen hand och i grupp med hjälp av datorn.

 

Bedömning

Du kan i diskussioner och skrift redogöra för skillnader mellan däggdjur, dinosaurier/kräldjur och människor.

Du kan på en tidslinje placera ut stenåldern, bronsåldern och järnåldern i rätt ordning.

Du kan i diskussioner och i skrift redogöra för någon skillnad och likhet mellan de olika tidsåldrarna: stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3