Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier - fakta, läsa och rita

Skapad 2020-08-31 06:10 i Resursskola Kristianstad
bild och svensktema
Grundskola 6 – 9 Svenska Bild
Du ska få ta del av seriens historia och få läsa olika serier. Du ska skapa en egen serie där det händer något oväntat. Du ska få redovisa din serie.

Innehåll

SERIER

Vi jobbar med den här uppgiften under 4-5 veckor.

Mål:

SV: Att utveckla din förmåga att läsa/jämföra/tolka/analysera olika texter genom att läsa olika serier, från tidningar, enkla serietidningar, olika seriemagasin samt kommunicera/berätta om dina lästa serier i klassen. Läsa en dansk serietidning och jämföra med svenska språket. Försöka att urskilja en series uppbyggnad och syfte.

Utveckla din förmåga att skriva enkla texter till din serie,(skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar).

Uppgift: Läs så många olika serier du kan, anteckna vilka du läst. Läs en dansk serietidning - skriv ner danska ord och jämför med svenska språket, ord som liknar varandra - ord som är olika varandra.

Redovisa din ritade serie i muntlig presentation, i klassen. Redovisa vilka serier du läst.  

BILD: Att utveckla din förmåga att kommunicera/berätta något med bilder genom att teckna en serie med hjälp av uttrycksfulla figurer.

Uppgift: Träna dig i att rita och göra klart två olika serier och skriva text. Du ska göra en seriestrip (med serieeffekter) innehållande minst 3 rutor och som mest 6 rutor där det händer något oväntat. Hitta på/planera en huvudperson och bestäm vilken miljö personen ska befinna sig i. Sedan ska du skriva ner en berättelse där något oväntat händer. Det ska finnas en början, mitt och ett slut. Redovisa.

Material: A4-papper, blyertspenna, sudd, färgpennor och fineliner.

Innan du börjar rita din seriestrip ska du titta på dessa videos och inspirationsmaterialet:

Del 1                 Kom i gång      https://www.youtube.com/watch?v=zrJnSaJR4qE&t=102s

Del 2                 Pratbubblor     https://www.youtube.com/watch?v=-6sJ4uDcVYI

Del 3                 Huvudperson  https://www.youtube.com/watch?v=ZDFPabPfilc&t=4s

Del 4                 Handling          https://www.youtube.com/watch?v=NXyDl_IddJI&t=4s

Del 5                 Ansiktsuttryck https://www.youtube.com/watch?v=FEy2d1lm1aU&t=4s

Del 6                 Perspektiv       https://www.youtube.com/watch?v=mnLr8b4bUIY&t=14s

Del 7                 Miljö                 https://www.youtube.com/watch?v=Y2BuzhcKbhg&t=5s

Uppgifter

 • Serier

 • Serier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: