Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkottens projektstart HT2020

Skapad 2020-08-31 08:34 i 103341 Förskolan Gärdesbacken Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets förskolors övergripande tema är "Barnen möter naturvetenskapliga fenomen i staden". Igelkottens arbetsområde kommer att röra sig kring vatten.

Innehåll

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

 

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

Projektplanering Igelkotten 

 

1. Projektområde:

 

 Vatten.

 

 

2. Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

 

Vad är vatten? Hur kan vi förstå vatten? Hur beter sig vatten?

 

-  Kännedom om vatten som fenomen. Kännedom om vatten i dess olika former. Fast, flytande, snö, ånga är också vatten. (Fokusera främst på is/vatten). Lära sig många olika begrepp. Att kunna samarbeta, kommunicera och samspela kring ett gemensamt intresse/fenomen/tema.

 

 

3. Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

-Kunna se sambandet mellan is och vatten. Att is är vatten. Hur vatten beter sig i olika situationer, på olika sätt beroende på bland annat temperatur/årstid/manipulering.

 

Kunna särskilja vatten i olika former. Kunna förstå att vatten kan ha olika former.

Att barnen ska få ett utökat begreppsförråd. Använda olika uttrycksformer i sitt undersökande och i sin kommunikation. Samt att barnen börjar samspela och samarbeta och kommunicera med varandra.

 

 4. Aktivitetsplan (Hur ska området påbörjas)

 

Vi börjar med att introducera barnen för vattenlek. Till en början ute på gården där vi har en vattenstation. Under inskolningarna som med start på tisdag kommer vattenleken vara värdefull. Att barnen först och främst får bekanta sig med vatten i sin flytande form och känna, hälla, smaka, plaska, ösa, stänka, doppa, bada? Vad är ens vatten? Allt eftersom barnen bekantat sig med vatten i flytande form kommer vi att introducera is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: