Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2020-08-31 08:45 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Varje år sänds programmet Sommar i P1 där inbjudna sommarvärdar är programledare för sina egna dagar. Under programmet presenterar dessa personer sig själva, berättar om fritt valda ämnen och spelar musik som de själva valt. I år kommer du få möjligheten att spela in ditt egna sommarprat.

Innehåll

Om arbetet

Under detta moment kommer vi lyssna på något sommarprat tillsammans, diskutera innehållet, titta på dramaturgins uppbyggnad och utformningen samt på förslag som kan hjälpa dig inför när du ska planera och skriva ditt egna sommarprat. Ditt tal kommer även förstärkas med hjälp av musik. 

 

Arbetsgång

 1. Prata om vad sommarprat är, om ni lyssnar på dem och vad ni lyssnat på då.
 2. Gemensamt lyssna på ett sommarprat för att få en inblick i hur helheten låter. 
 3. Prata om hur låtarna i programmet förstärker innehållet som programledaren berättar om samt vad man måste tänka på gällande upphovsrätten.
 4. Läsa tidigare elevers manus för att få idéer.
 5. Planera sitt egna sommarprat, gärna med en tankekarta eller punktlista. Se bild på hur en tankekarta kan se ut under rubriken Material
 6. Arbeta med någon/några klasskamrater i en responsgrupp för att hjälpa varandra med idéer och tankar kring innehållet.
 7. Bestämma vilka två låtar du spela upp.
 8. Lämna in manus för kontroll inför inspelning.
 9. Spela in ditt sommarprat.
 10. Inlämning av den färdiga produkten. Hur ni lämnar in dessa bestämmer vi lite senare tillsammans.

 

Mål för arbetet

 • Samtala kring och fundera över hur retoriska knep, utformning och användande av dramaturgi kan fånga någons intresse.
 • Träna på att använda musik för att förstärka innehållet i en text/inspelning.
 • Öva på strategier för att skriva en text enligt en bestämd uppbyggnad där ord och ljud samspelar.
 • Bearbeta egna texter och ge respons på andras.
 • Träna på att göra en muntlig presentation där språk, innehåll och disposition anpassas till syfte och mottagare, t.ex. för att underhålla.
 • Använda digitala verktyg för att genomföra en muntlig presentation. 

Material

Bedömning

Se matrisen nedan.

 

Uppgifter

 • Inlämning muntligt

 • Inlämning manus

Matriser

Sv SvA
Sommarprat - den digitala delen

E
C
A
Innehåll
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till sommarprat i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till sommarprat i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till sommarprat i P1.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagare genom att till exempel tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagare genom att till exempel tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagare genom att till tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Struktur
Sommarpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Sommarpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning.
Sommarpratet är väl sammanhängande med välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passar relativt väl som sommarprat i P1.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl som sommarprat i P1.
Förstärka pratets budskap
Musiken samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt med innehållet och förstärker samt levandegör budskapet i ditt sommarprat.
Musiken samspelar med innehållet och förstärker och levandegör budskapet i ditt sommarprat.
Musiken samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med innehållet. Den förstärker och levandegör budskapet i ditt sommarprat.

Sv SvA
Sommarprat - lärandematris för den skrivna delen

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
Syfte och begriplighet
 • Sv  E 9
Jag följer instruktionen och min text fungerar i huvudsak som ett bidrag till sommarprat i P1.
Jag följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till sommarprat i P1.
Jag följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till sommarprat i P1.
Struktur
Uppbyggnad, styckeindelning och styckemarkering.
 • Sv  E 9
Sommarpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Jag försöker dela in texten i stycken.
Sommarpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag
Sommarpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning. Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Språk
Ordval
 • Sv  E 9
Jag varierar mina ord till viss del. Jag startar oftast meningar på samma sätt.
Jag varierar mina ord. Jag försöker starta meningar på olika sätt.
Jag varierar mina ord och ordvalet är passande och höjer kvaliteten. Jag startar meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord t.ex. och, så, men, när, för. Meningsbyggnaden är oftast rätt.
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord t.ex. eftersom, därför att och antingen eller. Meningsbyggnaden är varierad med korta och långa meningar, huvudsatser och bisatser, för att skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad textbindning genom varierade sambandsord. Meningsbyggnaden är medvetet varierad med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser.
Skrivregler
 • Sv  E 9
Jag använder stor bokstav på ett säkert sätt. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett ganska säkert sätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett säkert sätt, Jag är säker på stavning. Jag är ganska säker på kommatering.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken, stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag är säker på kommatering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: