Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, kartor och naturtyper

Skapad 2020-08-31 08:50 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Svenska SO (år 1-3)
Under hösten kommer vi arbeta med geografi, kartor och naturtyper. Vi kommer lära oss mer om hur naturen skiljer sig runt om på jordklotet och hur lära oss begrepp kopplade till detta. Vi kommer träna på att undersöka kartboken, hur olika kartor ser ut.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under hösten kommer vi arbeta med geografi, kartor och naturtyper. 

Du kommer få utveckla din förmåga att få förståelse för:

 • världskartan
 • kontinenter och världsdelar
 • kartsymboler
 • hur man använder en karta och när det är bra att ha en karta.  
 • olika naturtyper runt om i världen, begrepp och förklaringar
 • hur det kan vara att flytta inom landet och utomlands 

Bedömning - vad och hur

Efter det här temat så ska du kunna:

- urskilja hav och land på kartan

- placera ut de flesta världsdelarna på kartan, även vissa hav

- använda en enkel karta över en känd plats

- kunna förklara och jämföra vissa naturtyper

- förstå hur man ska göra för att hitta i en atlas

- olika kartsymboler

- berätta om varför och hur det kan komma sig att man behöver flytta inom eller utomlands

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • diskussioner i helklass/grupper/par
 • arbeta med kartor och atlasar
 • att läsa olika typer av texter
 • se filmer
 • se träna begrepp
 • par/gruppuppgifter där vi diskuterar tillsammans och gör jämförelser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: